PROMs Dialyse: stand van zaken

In het interview met Roger Milder is te lezen dat Zuyderland een van de centra is die zijn gestart met de toepassing van PROMs in het behandeltraject van dialysepatiënten. Nefrovisie heeft een jaar geleden de PROM voor dialysepatiënten beschikbaar gesteld via de centrumportal van Nefrodata. Ondertussen zijn er 25 centra die actief patiënten uitnodigen... Lees verder »
Bestuursvoorzitter Marinus Verweij:

‘Samenwerking blijft de opgave voor de komende jaren’

Sinds 1 juli 2019 heeft Nefrovisie een nieuwe bestuursvoorzitter: Marinus Verweij uit Leersum. In zijn cv omschrijft hij zichzelf als een ‘strategisch denker met een rustige, verbindende en integere stijl van leidinggeven en besturen, een goede voorzitter en een ervaren teamspeler’. Dat vraagt om een nadere kennismaking. Marinus Verweij werkte bijna tien jaar in zuidelijk... Lees verder »

Nieuwe wetenschappelijke inzichten

Nefrovisie heeft geparticipeerd in drie recent verschenen wetenschappelijke publicaties: twee vanuit het project Nederlandse Nieratlas en één vanuit het project PROMs-NNL. Wij lichten dit hier graag toe omdat de artikelen interessante en nieuwe inzichten geven. In het project ‘Nederlandse Nieratlas’ hebben onderzoekers uit Amsterdam UMC (locatie AMC) en Isala met Nefrovisie en RIVM-iMTA een analyse... Lees verder »

Nefrovisie analyserapport Kwaliteitsindicatoren chronische nierschade 2018

Zorginstellingen leveren jaarlijks 5 kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade. Deze kwaliteitsindicatoren zijn gezamenlijk vastgesteld door patiëntenvereniging NVN, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder voorzitterschap van Nefrovisie. De indicatorgegevens zijn openbaar en beschikbaar via www.zorginzicht.nl. Publicatie van deze informatie heeft tot doel de transparantie over de kwaliteit van de zorg te verbeteren.... Lees verder »

Presentaties beschikbaar conferentie “Kansen voor succesvolle implementatie chronische nierschade richtlijn”

Op 7 mei hebben Nefrovisie en NFN een conferentie georganiseerd met als thema “Kansen voor succesvolle implementatie chronische nierschade richtlijn”. Hierbij is er door 6 deelnemers namens hun organisatie een pitch gehouden. Deze pitches zijn als pdf beschikbaar gesteld. Met de inbreng en discussie is de kerngroep Implementatie gekomen tot een centrale doelstelling om de... Lees verder »

Vernieuwd benchmarkrapport sluit aan bij actualiteit

Ter ondersteuning van de visitaties leverde Nefrovisie al jaren het Renine-visitatierapport met landelijke en centrumspecifieke gegevens. Deze rapportage voldeed echter niet meer aan de huidige eisen en is grondig door Nefrovisie herzien na inhoudelijke afstemming met de sectie Registratie van de NFN en de PVC. Het benchmarkrapport sluit nu beter aan bij de nieuwe... Lees verder »

Nascholing Richtlijn CNS goed bezocht

Op 6 april 2018 is de nieuwe richtlijn Chronische Nierschade gepubliceerd. Ter ondersteuning van de implementatie van deze richtlijn is een multidisciplinaire nascholingsreeks (‘het chronische nierschade spreekuur’) in het land gehouden. Marc Hemmelder en Hennie van IJzerloo hebben deze nascholing georganiseerd, voor de uitvoering werken zij samen met het congresbureau Two Hands Events. Regionale... Lees verder »

Nieuwe bestuursvoorzitter Nefrovisie

De huidige voorzitter van Nefrovisie, ir. V.F.J. Baalman, heeft aangegeven zijn werkzaamheden te willen beëindigen per 1-7-2019. Het bestuur van Nefrovisie is de heer Baalman zeer erkentelijk voor zijn positieve inzet in de afgelopen jaren. Het bestuur van Nefrovisie heeft per 1 juli 2019 de heer M. Verweij als voorzitter van het bestuur aangesteld. De... Lees verder »

Landelijke cijfers Renine 2018 beschikbaar

Begin mei is de jaarcontrole van Renine afgerond en sinds eind mei zijn de landelijke cijfers bijgewerkt en uitgebreid met gegevens over 2018. Deze cijfers en de bijbehorende grafieken zijn beschikbaar via Nefrodata. De dekkingsgraad is vergelijkbaar met vorige jaren. Voor het aantal patiënten op 31-12-2018 is dit 96% en voor de instroom van... Lees verder »