COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus

Regelmatig publiceert Nefrovisie een rapport over de stand van zaken met betrekking tot COVID-19 en vaccinaties zoals geregistreerd in Renine. Het meest recente rapport bevat de cijfers tot en met 29 augustus 2022. In dit rapport tonen we achtereenvolgens gegevens over de incidentie en de uitkomsten van COVID-19 in de dialysepopulatie, de vaccinatiestatus en de effecten... Lees verder »

’10 jaar EQUAL levert schat aan informatie op’

Nefrovisie is betrokken bij een aantal landelijke onderzoeksprojecten naar patiënten met chronisch nierfalen. Nefrovisie ondersteunt de onderzoekers bij het verzamelen en beheren van de gegevens. Natuurlijk heeft elk onderzoek zijn eigen aandachtspunten, maar er is ook overlap, bijvoorbeeld bij de onderdelen uit de patiëntvragenlijsten (o.a. PROMs) en de koppeling met Renine. Nefrovisie neemt een... Lees verder »

Uitbreiding Renine met patiënten met chronische nierschade

In de kwaliteitsregistratie Renine worden gegevens geregistreerd van dialysepatiënten. Deze gegevens worden onder andere toegepast in het kwaliteitssysteem. Er is echter weinig zicht op de kwaliteit en uitkomsten van zorg tijdens eerdere stadia van chronische nierschade. Om dit te verbeteren is Nefrovisie, samen met de NFN, bezig de kwaliteitsregistratie Renine uit te breiden met... Lees verder »

Onderzoek naar effecten registratie en visitatie op kwaliteit nefrologische zorg

Nefrovisie is gestart met twee onderzoeken waarin we analyseren in hoeverre de registratie en de visitatie bijdragen aan betere zorguitkomsten. Beide onderzoeken worden financieel ondersteund door een ZonMw-subsidie. Het eerste onderzoek, met de titel “Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering”, wordt uitgevoerd in samenwerking met een aantal andere kwaliteitsregistraties, te weten DICA, LROI, NICE en NHR. Dit onderzoek... Lees verder »

Vaccinatie beschermt dialysepatiënten ook tegen omikronvariant van COVID-19

Landelijk daalt de incidentie van COVID-19 en de nu dominante variant van het virus, de omikronvariant, blijkt minder ziekmakend. De landelijke maatregelen zijn dan ook grotendeels losgelaten. Ook in de dialysepopulatie daalt het aantal infecties en is er sprake van een milder verloop. In de periode vanaf december 2021 zijn 747 COVID-19-infecties geregistreerd in Renine.... Lees verder »

PROMs Dialyse: aanlevering vanuit EPD, nieuw antwoordoverzicht

Voor iedere dialysepatiënt is het van belang om aan te kunnen geven hoe hij zich voelt, wat hij in het dagelijks leven kan doen en van welke symptomen hij last heeft. Door dit aan te geven in een vragenlijst, ontstaat idealiter een beeld van de kwaliteit van zorg die elke patiënt ontvangt. Een achterliggende... Lees verder »

Resultaten enquête opvang Oekraïense vluchtelingen en opstarten landelijk dashboard hemodialysecapaciteit

Naar aanleiding van de Oekraïne-crisis heeft Nefrovisie in samenwerking met NFN en V&VN Dialyse & Nefrologie een uitvraag gedaan bij dialysecentra over aantallen vluchtelingen die zij opvangen en in de nabije toekomst verwachten te gaan opvangen. Daarnaast is de behoefte gepeild voor het actief kunnen monitoren van de beschikbare dialysecapaciteit in een aantal regio's... Lees verder »

Minder certificatietijd voor HKZ-dialyse maakt meer handen aan het bed mogelijk

De HKZ-praktijkrichtlijn bij het auditen van dialysecentra tegen de HKZ-norm Zorg & Welzijn is dit jaar verschenen. Vooruitlopend op publicatie via NEN-HKZ publiceert Nefrovisie het artikel dat NEN-HKZ heeft geschreven op basis van een interview met Marc ten Dam, Peter Luik en Hennie van IJzerloo naar aanleiding van deze praktijkrichtlijn. Meer informatie over deze HKZ-praktijkrichtlijn... Lees verder »

CKD@Werk: arbeidsparticipatie bij mensen met een nierziekte

In onze nieuwsbrief besteden wij graag aandacht aan initiatieven en innovaties die voor het hele nefrologische werkveld van meerwaarde kunnen zijn. Zulke goede voorbeelden kunnen bijvoorbeeld naar voren komen tijdens visitaties of uitkomst zijn van (wetenschappelijk) onderzoek. Onlangs verscheen het eindrapport van CKD@Werk, een kwalitatief onderzoek in het UMCG naar het behouden van werk bij... Lees verder »

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update maart

Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport over de stand van zaken met betrekking tot COVID-19 en vaccinaties zoals geregistreerd in Renine. Het meest recente rapport bevat de cijfers tot en met 28 maart 2022. In dit rapport tonen we achtereenvolgens gegevens over de incidentie en de uitkomsten van COVID-19 in de dialysepopulatie, de vaccinatiestatus en... Lees verder »