Nierstichting en Nierpatienten Vereniging Nederland introduceren Nieren.nl

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en de Nierstichting hebben op 18 april 2018 de website nieren.nl geïntroduceerd als één online omgeving voor nierpatiënten, hun naasten en andere betrokkenen. Op nieren.nl kunnen bezoekers betrouwbare informatie vinden over nierschade en over het leven met een nieraandoening. Het platform heeft een bibliotheek met meer dan 600 artikelen. Een eigen redactie verzamelt, selecteert en... Lees verder »

Doseringsadviezen medicatie bij dialyse beschikbaar

De apothekerskoepel KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) heeft het project afgerond om doseringsadviezen voor medicatie bij dialysepatiënten op te stellen. De adviezen zijn beschikbaar voor voorschrijvers en apothekers via de elektronische medicatiebewakingssystemen. Deze adviezen zijn het resultaat van een twee jaar durend project van de KNMP. De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek... Lees verder »

Vrouwen en nierziekte

World Kidney Day valt dit jaar samen met Internationale Vrouwendag. Ditmaal is de schijnwerper van World Kidney Day gericht op het thema ‘nieren en de gezondheid van vrouwen’. Dit is niet zonder reden. Wereldwijd zijn zo’n 195 miljoen vrouwen getroffen door een nierziekte. Het is de achtste belangrijke doodsoorzaak onder vrouwen. Op 8 maart... Lees verder »

Richtlijn Zwangerschap en nierziekte in de maak

World Kidney Day en Internationale Vrouwendag vallen dit jaar samen op 8 maart. Dit interview gaat over zwangerschap bij nierziekte, bij uitstek een vrouwenonderwerp. Een nieuwe multidisciplinaire richtlijn moet ervoor gaan zorgen dat ook deze relatief kleine groep  nierpatiënten een optimale behandeling en begeleiding krijgt. Van ver voor de conceptie tot ruim na de... Lees verder »

Nederlandse Nieratlas: nieuwe informatie over nierziekten

World Kidney Day heeft dit jaar als thema: ‘Nieren en de gezondheid van vrouwen’. Dankzij langlopende registraties als Renine en de Nederlandse Orgaan Transplantatie Registratie (NOTR) weten we al veel over uitkomsten van dialyse en een niertransplantatie bij zowel mannen als vrouwen in Nederland. Er zijn bijvoorbeeld meer mannen (64%) dan vrouwen (36%) die... Lees verder »

Nierfunctievervanging: zijn er opvallende man-vrouwverschillen?

Binnen de gezondheidszorg is er steeds meer aandacht voor man-vrouwverschillen als het gaat om het ontstaan en de behandeling van ziekten. Internationale cijfers laten zien dat er ook voor chronisch nierfalen belangrijke verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen. Vroege stadia van nierziekten komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het is daarom opvallend... Lees verder »

Jaarcontrole Renine en data-aanlevering aan DHD

Ieder jaar verstuurt Nefrovisie begin maart de jaarcontrole aan de dialysecentra. De centra checken dan of de gegevens juist en volledig zijn. De gegevens uit Renine worden gebruikt voor analyses en rapportages voor de visitatie. Zodra de jaarcontrole is afgerond, plaatst Nefrovisie de landelijke jaarcijfers op Nefrodata. De centra kunnen dan via de centrumportal... Lees verder »

Stormachtige start dataverificatie Renine

Op 18 januari jongstleden, tijdens de ergste storm in Nederland sinds 50 jaar, vond de eerste dataverificatie van Renine-data plaats. Sylvia Vogelaar en Lara Heuveling trotseerden de storm om in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem steekproefsgewijs de aangeleverde Reninegegevens te controleren. Sinds 2018 is dataverificatie van de Renine-gegevens een onderdeel van de visitatie. Elke... Lees verder »
Op verzoek van de beleidsadviesraad van Nefrovisie vanaf 2018 volledige vergoeding

Magnesiumsupplementen, natriumbicarbonaat en kaliumcitraat volledig vergoed

Al enige jaren is er discussie over de vergoeding van magnesiumsupplementen, natriumbicarbonaat tabletten en kaliumcitraat tabletten voor patiënten met een nierziekte die afhankelijk zijn van deze medicijnen. Tot nu toe werd dit niet vergoed of zoals bij natriumbicarbonaat bij nierfalen slechts na afgeven van een machtiging door een internist-nefroloog of kindernefroloog. Op verzoek van de... Lees verder »

Nieuw: Jaarboek Nierfunctievervanging 2016

Ieder jaar schrijven Nefrovisie en de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) afzonderlijk een uitgebreide rapportage over de stand van zaken wat de nierfunctievervangende therapie betreft. Deze rapportages omvatten respectievelijk gegevens over dialysebehandeling in de Registratie Nierfunctievervanging Nederland (Renine) en die over niertransplantatiebehandeling in de Nederlandse Orgaan Transplantatie Registratie (NOTR). In Renine verzamelt Nefrovisie al sinds 1986... Lees verder »