Ellen ter Gast: ‘Vertel de patiënten een helder verhaal’

Op 28 maart gaf de filosoof en medisch bioloog Ellen ter Gast een lezing tijdens de Nederlandse Nefrologie Dagen. Haar stelling: ‘Als we willen dat 100% van de nierpatiënten persoons- en gezondheidsgegevens aanlevert voor onze datasystemen, moeten we ze echt een beter verhaal vertellen!’ Wat ze daarmee bedoelt, legt ze graag nog eens uit.  Ellen... Lees verder »

Update PROMs

Sinds 2016 bestaan er PROMs voor dialyse en nierfalen. Deze zijn getoetst in een pilot waaraan zestien dialysecentra hebben meegewerkt. Vanaf september 2018 worden alle Nederlandse dialysepatiënten in de gelegenheid gesteld om de uitkomsten van behandeling die voor hen van belang zijn aan te geven met behulp van PROMs. Nefrovisie zal dit proces coördineren. PROMs... Lees verder »

Nieuwe richtlijnen Chronische Nierschade

Er is wederom goed nieuws op het gebied van richtlijnen. Op 6 april is de multidisciplinaire richtlijn Chronische Nierschade gepubliceerd in de richtlijnendatabase. Deze richtlijn vervangt de Landelijke Transmurale Afspraak CNS uit 2009 en de NFN richtlijn Chronische Nierschade uit 2016. Na het gereedkomen van de multidisciplinaire richtlijnen ‘Nierfunctievervangende behandeling: wel of niet’ en... Lees verder »

Evaluatie visitaties 2017: hoge respons én goede beoordeling

Nefrovisie ondersteunt de plenaire visitatiecommissie (PVC) bij het visiteren van de dialysecentra. Wij vinden het belangrijk om dit proces goed te evalueren. Daarom worden na afloop van iedere visitatie de ervaringen van de bezochte dialysecentra uitgevraagd met behulp van een online vragenlijst. De evaluaties over het jaar 2017 laten een positief beeld zien: de... Lees verder »

Nefrovisie en de AVG

Nefrovisie heeft haar privacybeleid herzien naar aanleiding van het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij nodigen u uit hiervan kennis te nemen. Om uw privacy te waarborgen houden wij ons aan de wet- en regelgeving rondom persoonsgegevens; wij verwerken deze uitsluitend als dat strikt noodzakelijk is. U heeft het recht uw persoonsgegevens... Lees verder »

Nierstichting en Nierpatienten Vereniging Nederland introduceren Nieren.nl

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en de Nierstichting hebben op 18 april 2018 de website nieren.nl geïntroduceerd als één online omgeving voor nierpatiënten, hun naasten en andere betrokkenen. Op nieren.nl kunnen bezoekers betrouwbare informatie vinden over nierschade en over het leven met een nieraandoening. Het platform heeft een bibliotheek met meer dan 600 artikelen. Een eigen redactie verzamelt, selecteert en... Lees verder »

Doseringsadviezen medicatie bij dialyse beschikbaar

De apothekerskoepel KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) heeft het project afgerond om doseringsadviezen voor medicatie bij dialysepatiënten op te stellen. De adviezen zijn beschikbaar voor voorschrijvers en apothekers via de elektronische medicatiebewakingssystemen. Deze adviezen zijn het resultaat van een twee jaar durend project van de KNMP. De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek... Lees verder »

Vrouwen en nierziekte

World Kidney Day valt dit jaar samen met Internationale Vrouwendag. Ditmaal is de schijnwerper van World Kidney Day gericht op het thema ‘nieren en de gezondheid van vrouwen’. Dit is niet zonder reden. Wereldwijd zijn zo’n 195 miljoen vrouwen getroffen door een nierziekte. Het is de achtste belangrijke doodsoorzaak onder vrouwen. Op 8 maart... Lees verder »

Richtlijn Zwangerschap en nierziekte in de maak

World Kidney Day en Internationale Vrouwendag vallen dit jaar samen op 8 maart. Dit interview gaat over zwangerschap bij nierziekte, bij uitstek een vrouwenonderwerp. Een nieuwe multidisciplinaire richtlijn moet ervoor gaan zorgen dat ook deze relatief kleine groep  nierpatiënten een optimale behandeling en begeleiding krijgt. Van ver voor de conceptie tot ruim na de... Lees verder »

Nederlandse Nieratlas: nieuwe informatie over nierziekten

World Kidney Day heeft dit jaar als thema: ‘Nieren en de gezondheid van vrouwen’. Dankzij langlopende registraties als Renine en de Nederlandse Orgaan Transplantatie Registratie (NOTR) weten we al veel over uitkomsten van dialyse en een niertransplantatie bij zowel mannen als vrouwen in Nederland. Er zijn bijvoorbeeld meer mannen (64%) dan vrouwen (36%) die... Lees verder »