Trends in nierfunctievervanging in Nederland

Recent is een nieuwe editie van de jaarlijkse publicatie “Trends in Nierfunctievervanging in Nederland” verschenen. Dit is een gezamenlijke publicatie van Nefrovisie, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie, het Landelijk Overleg Niertransplantatie en de Nederlandse Transplantatie Stichting waarin we een overzicht geven van de belangrijkste data zoals die in de Registratie Nierfunctievervanging Nederland (Renine) van... Lees verder »
Interview Wilma van Dijk, nieuwe senior beleidsmedewerker Nefrovisie

‘In de zorg is ook het teamklimaat belangrijk’

‘Ik heb veel zin om bij Nefrovisie aan de slag te gaan, vanwege de goede organisatie en het fijne team, maar vooral ook vanwege de inhoudelijke uitdagingen.’ Dat zegt Wilma van Dijk (38), die per 1 november in dienst treedt als senior beleidsmedewerker. Ze volgt hiermee Hennie van IJzerloo op, die binnenkort met pensioen... Lees verder »
Interview met arts-onderzoeker Pim Bouwmans

Werk nog zeker niet klaar voor RECOVAC-onderzoekers

Binnen het ‘REnal patients COVID-19 VACcination’ (RECOVAC) consortium worden verschillende deelstudies uitgevoerd om de effectiviteit en veiligheid van SARS-CoV-2 vaccinaties bij nierpatiënten te onderzoeken. Arts-onderzoeker Pim Bouwmans vertelt hoe zijn werk aan RECOVAC eruitziet en welke informatie het project tot nu toe heeft opgeleverd. Het is klip en klaar dat nierpatiënten kwetsbaar zijn als ze... Lees verder »

Lancering capaciteitskaart centrum-HD

Afgelopen voorjaar heeft Nefrovisie samen met NFN en V&VN Dialyse & Nefrologie een inventarisatie gedaan omtrent de capaciteitsproblemen voor hemodialyse. Daaruit bleek dat er behoefte bestond aan een ‘dashboard’ waarmee de actueel beschikbare dialysecapaciteit in kaart wordt gebracht. Nefrovisie heeft daarom een interactieve kaart ontwikkeld waarop voor elke dialyselocatie de actueel beschikbare hemodialysecapaciteit wordt... Lees verder »

Uitbreiding Nieratlas

De website nieratlas.nl bevat veel cijfers over nierziekten, afkomstig uit declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. Van drie patiëntgroepen (chronische nierschade, niertransplantatie en dialyse) zijn gegevens in zes thema’s beschikbaar. Afgelopen zomer is de website uitgebreid met informatie over mensen zonder nierziekte, die kan worden gebruikt om het zorggebruik tussen nierpatiënten en niet-nierpatiënten te vergelijken. Voorheen... Lees verder »

Terugblik congres “De kracht van kwaliteitsregistraties”

Kwaliteitsregistraties, zoals Renine, leiden aantoonbaar tot betere uitkomsten in de zorg en helpen bij het maken van keuzes. Dit is de belangrijkste boodschap van het congres "de kracht van kwaliteitsregistraties" dat op 11 oktober 2022 werd georganiseerd door de Samenwerkende KwaliteitsRegistraties (SKR) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Het congres bevatte goede voorbeelden over hoe... Lees verder »

Antwoordoverzicht PROMs vernieuwd

Nefrovisie heeft het PROMs-antwoordoverzicht vernieuwd. Het antwoordoverzicht wordt door patiënten en professionals gebruikt om in gesprek te gaan over de gezondheidstoestand. Het overzicht bevat voor patiënten die de vragenlijst eerder hebben ingevuld vanaf eind deze week ook de antwoorden van de vorige PROMs-meting. Van de scores voor lichamelijk en geestelijk functioneren en het aantal... Lees verder »

Kwaliteitsregistraties in de zorg leiden tot aantoonbaar betere uitkomsten

Kwaliteitsregistraties leiden aantoonbaar tot betere uitkomsten in de zorg en helpen bij het maken van keuzes. Dit is de belangrijkste boodschap van het congres “de kracht van kwaliteitsregistraties” dat op 11 oktober 2022 werd georganiseerd door de Samenwerkende KwaliteitsRegistraties (SKR) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS). De belangstelling voor dit congres was groot met... Lees verder »

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus

Regelmatig publiceert Nefrovisie een rapport over de stand van zaken met betrekking tot COVID-19 en vaccinaties zoals geregistreerd in Renine. Het meest recente rapport bevat de cijfers tot en met 29 augustus 2022. In dit rapport tonen we achtereenvolgens gegevens over de incidentie en de uitkomsten van COVID-19 in de dialysepopulatie, de vaccinatiestatus en de effecten... Lees verder »

’10 jaar EQUAL levert schat aan informatie op’

Nefrovisie is betrokken bij een aantal landelijke onderzoeksprojecten naar patiënten met chronisch nierfalen. Nefrovisie ondersteunt de onderzoekers bij het verzamelen en beheren van de gegevens. Natuurlijk heeft elk onderzoek zijn eigen aandachtspunten, maar er is ook overlap, bijvoorbeeld bij de onderdelen uit de patiëntvragenlijsten (o.a. PROMs) en de koppeling met Renine. Nefrovisie neemt een... Lees verder »