Covid-19 en vaccinaties in Renine – Update november

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt Covid-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport met de bijgewerkte cijfers. Tot en met 29 november zijn er 961 dialysepatiënten met Covid-19 geregistreerd... Lees verder »

Covid-19 en vaccinaties in Renine – Update oktober

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt Covid-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport met de bijgewerkte cijfers. Tot en met 18 oktober zijn er 920 dialysepatiënten met Covid-19 geregistreerd... Lees verder »

Mathijs van Oevelen: Spin in het web bij de DIALOGICA-studie

Nefrovisie is betrokken bij een aantal landelijke onderzoeksprojecten naar patiënten met chronisch nierfalen. Nefrovisie ondersteunt de onderzoekers bij het verzamelen en beheren van de gegevens. Natuurlijk heeft elk onderzoek zijn eigen aandachtspunten, maar er is ook overlap, bijvoorbeeld bij de onderdelen uit de patiëntvragenlijsten (o.a. PROMs) en de koppeling met Renine. Nefrovisie neemt een... Lees verder »

Wetenschappelijke publicaties met Renine-data

In Renine worden gegevens verzameld van bijna alle Nederlandse patiënten die worden behandeld met nierfunctievervangende therapie. Nefrovisie gebruikt deze gegevens om inzicht te geven in landelijke ontwikkelingen in behandeling en uitkomsten van de zorg. Ook vindt terugkoppeling naar dialysecentra plaats zodat uitkomsten vergeleken kunnen worden (benchmarking). Daarnaast biedt Renine mogelijkheden voor het beantwoorden van... Lees verder »

Covid-19: vaccinaties in Renine – webinar derde vaccinatie

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt Covid-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport met een de bijgewerkte cijfers. Tot en met 13 september zijn er 896 dialysepatiënten met Covid-19... Lees verder »

Nefrovisie op de Nefrologiedagen

Op 12 en 13 oktober vinden de Nefrologiedagen 2021 weer plaats. Net als vorig jaar is deze bijeenkomst geheel online. Op dinsdagmiddag verzorgt Nefrovisie een sessie over de vraag of het registeren van zorguitkomsten zinvol is voor zowel zorgverleners als patiënten. Ontwikkelingen op het gebied van registratie komen aan de orde en er is... Lees verder »

Covid-19 en vaccinaties in Renine – Update september

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt Covid-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Tot en met 13 september zijn er 896 dialysepatiënten met Covid-19 geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de gegevens.... Lees verder »

Covid-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt Covid-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Tot en met 15 augustus zijn er 882 dialysepatiënten met Covid-19 geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de gegevens.... Lees verder »

Covid-19 en vaccinaties in Renine – Update juli

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt Covid-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Tot en met 18 juli zijn er 876 dialysepatiënten met Covid-19 geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de... Lees verder »

Samenwerkende Kwaliteitsregistraties publiceren eerste IMPACT rapport

Landelijke kwaliteitsregistraties werken binnen het initiatief Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) samen aan continue verbetering van kwaliteitsregistraties, onder andere door het delen van kennis en ervaring, het herbruikbaar maken van data en het reduceren van registratielast. Deze ambities zijn vastgelegd in een actieplan. Binnen de SKR hebben tien kwaliteitsregistraties, waaronder Nefrovisie,  de handen ineengeslagen. Samen hebben... Lees verder »