GEZONDE NIEREN VOOR IEDEREEN

Vandaag, 14 maart, is het World Kidney Day met wereldwijd aandacht voor preventie en in het hele land activiteiten rondom dit thema. Tussen 15:00 en 17:00 uur kunt u terecht op een informatiemarkt over nierziekten in de Martinikerk in Groningen. Tijdens deze bijeenkomst zal professor Ron Gansevoort een publiekslezing houden over preventie bij nierziekte.... Lees verder »

Voorstellen tot aanpassing visitatiesystematiek en concept-normendocument

In het kader van een brede herziening van de visitatiesystematiek in de nefrologie heeft de Commissie Herziening Visitatiesystematiek (CHV) onderzocht of HKZ-certificatie nog langer verplicht moet worden gesteld voor dialysecentra die deel uitmaken van een NIAZ- of JCI-geaccrediteerd of ISO-gecertificeerd ziekenhuis. Daarnaast heeft de CHV een nieuw normendocument ter vervanging van de huidige visitatiestellingen... Lees verder »

Nefrovisie is klaar voor een vernieuwend jaar

Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Nefrovisie heeft met alle dialysecentra, op één na, een dienstverleningsovereenkomst gesloten die aansluit op deze verordening. Ook voor alle onderzoeksprojecten en andere activiteiten zijn de punten op de i gezet. We kunnen nu de (persoons)gegevens van een ieder optimaal beschermen. In... Lees verder »

Jaarboek Nierfunctievervangende behandeling 2017

Nefrovisie heeft in samenwerking met het Landelijk Overleg Nier Transplantatie (LONT), de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) het Jaarboek Nierfunctievervangende behandeling 2017 uitgebracht. In dit jaarboek staan onder andere gegevens die zijn afgeleid uit de jaarrapportages 2017 van Renine en de Nederlandse Orgaan Transplantatie Registratie (NOTR). Voor het eerst zijn vergelijkende data... Lees verder »

Invitational Conference herziening visitatiesystematiek

Onder leiding van Marc ten Dam, internist-nefroloog en voorzitter van de Commissie Herziening Visitatiesystematiek (CHV), is op 29 november 2018 gesproken over het nieuwe concept Normendocument dat de huidige Visitatiestellingen Dialysecentra moet gaan vervangen. Vertegenwoordigers van patiënten (NVN), beroepsverenigingen (DNN, VMWN, LONT, LENN, NFN, V&VN Dialyse en Nefrologie) en de leden van de Plenaire Visitatie... Lees verder »

Mededelingen Visitatie

Aanpassingen ADAS Voor elke hercertificering vraagt Nefrovisie aan het centrum om de gegevens van de internist-nefroloog via een externe vragenlijst in te vullen. In ADAS is vanaf heden ook een externe vragenlijst beschikbaar voor de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA). Wij verzoeken u om ook deze formulieren te laten invullen door de desbetreffende... Lees verder »

Eerste dialysecentra gestart met PROMs

In de themanieuwsbrief PROMs berichtten we uitgebreid over de start van de landelijke uitrol van PROMs voor dialysepatiënten. Sinds 31 oktober 2018 kunnen alle dialysecentra in Nederland de PROMs-vragenlijst aan hun patiënten aanbieden via de centrumportal van Nefrodata. Inmiddels zijn vier dialysecentra hiermee gestart en een aantal centra staat op het punt van beginnen. Via... Lees verder »

Nieuws over Richtlijnen

In de tweede helft van 2018 heeft de NFN een aantal nieuwe of gereviseerde richtlijnen gepubliceerd, die ook op de website van Nefrovisie te zien zijn. De richtlijn ANCA-geassocieerde vasculitis met renale betrokkenheid, de richtlijn Diabetes mellitus bij chronische nierschade stadium 3b of hoger en de Handreiking genetische diagnostiek bij nierziekten en verwijsindicaties voor Klinische... Lees verder »
Over PROMs:

‘Mensen moeten er het nut van inzien, anders gaat het niet werken’

Binnenkort kunnen dialysepatiënten bij hun behandelaars aangeven welke uitkomsten van behandeling voor hen vooral van belang zijn. Daarvoor bestaan sinds 2016 zogenaamde PROMs (patient reported outcome measures). Wat is nu de beste manier om die PROMs te implementeren? Hoe de kloof te overbruggen tussen wat behandelaars bel oven en wat de patiënt ervaart? Wim... Lees verder »