Seminar Value Based Health Care

Namens het Maasstad Ziekenhuis vragen we uw aandacht voor het seminar Value Based Health Care op vrijdag 29 januari a.s. Het seminar behandelt een belangrijk thema voor de nefrologie en vindt plaats van 12.00 tot 17.00 uur. Het is bedoeld voor nefrologen, managers, bestuurders en (beleids)medewerkers in ziekenhuizen. Er zijn nog mogelijkheden om aan... Lees verder »

Ontwikkeling Nieratlas voor inzicht landelijke cijfers zorg chronische nierschade

Nierstichting subsidie voor AMC, Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en Nefrovisie Om inzicht te krijgen in de landelijke cijfers over de verstrekte zorg aan mensen met chronische nierschade en de kosten van deze zorg heeft de Nierstichting een subsidie (€476.450 voor een periode van 3 jaar) toegekend aan AMC, Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en... Lees verder »

Contactgegevens Renine per 1 januari 2016

De locatie van Nefrovisie in Leiden wordt per 31 december opgeheven. Vanaf 1 januari verloopt alle communicatie met betrekking tot Renine via onze locatie in Utrecht. Postadres Nefrovisie Postbus 830 3500 AV  UTRECHT N.B. Post naar Leiden wordt de komende tijd doorgestuurd naar Utrecht. E-mail Per mail kunt u uw vragen over Renine richten aan renine@nefrovisie.nl N.B. E-mails aan info@renine.nl worden voorlopig... Lees verder »

Vernieuwde jaarrapportage Renine

Nefrovisie heeft de Renine geregistreerde gegevens van 2014 opgemaakt in de vernieuwde vormgeving van de jaarrapportage. De rapportage zal voortaan jaarlijks op deze manier opgemaakt worden en op de website van Nefrovisie worden geplaatst. Het rapport wordt zo ook gedeeld met de relaties van Nefrovisie. De vernieuwde jaarrapportage is tot stand gekomen in samenwerking... Lees verder »

Diamantexpert Willem Vis: ‘De registratielast zal gaan verminderen’

Willem Vis is dialyseverpleegkundige én applicatiebeheerder bij Rijnstate in Arnhem. Hij weet dus veel van dialyse én van automatisering. Een combinatie die niet veel voorkomt in de gezondheidszorg. Het softwarepakket Diamant kent voor hem weinig geheimen. En daar mogen andere centra best van mee profiteren. Willem Vis kwam in 1991 als dialyseverpleegkundige in dienst bij... Lees verder »

Stand van zaken overige projecten

Nefrovisie ondersteunt een aantal onderzoeksprojecten met datamanagement en facilitering. In 2015 zijn de projecten ESMO en GRN afgerond. RICH-Q is gestopt als studie en wordt voortgezet als registratie voor nierfunctievervangende therapie bij kinderen. De deelnemende centra uit België en Duitsland zullen daarvoor een nieuwe overeenkomst met Nefrovisie aangaan waarbij zij voor onze inzet gaan betalen.... Lees verder »

Start project PROMs nefrologie

Zoals eerder gedeeld, is er behoefte aan het ontwikkelen en valideren van PROMs (patient reported outcome measures) voor de nefrologie. De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) heeft daartoe in samenwerking met de Nederlandse federatie voor Nefrologie (NFN), het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Nefrovisie een projectplan geschreven. Ondertussen is er gedeeltelijke financiële ondersteuning vanuit... Lees verder »

Programma Nefrovisie op de Nefrologiedagen

Nefrovisie zal ook op de komende NND weer een programmaonderdeel verzorgen. Op dinsdag 22 maart zullen we van 14.15 tot 16.00 uur PROMs vanuit verschillende perspectieven belichten. Zowel de NVN als de NFN zal hierover een presentatie verzorgen. Daarnaast staat er een externe spreker uit een ander vakgebied op onze wensenlijst. Na de presentaties... Lees verder »

Wijzigingen organisatie Nefrovisie

Met ingang van 1 januari 2016 zal Nefrovisie op één locatie in Utrecht gevestigd zijn. De locatie Leiden, gevestigd bij de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), wordt per 31 december 2015 opgeheven. Bij de fusie van Stichting Renine en Stichting Nefrovisie op 1 april 2014 zijn de locaties Leiden en Utrecht beide gehandhaafd gebleven. Het bestuur... Lees verder »

HKZ-schema wordt aangepast aan de actualiteit

In 2015 is besloten tot herziening van het HKZ-certificatieschema Dialysecentra. Dit besluit is gebaseerd op de volgende overwegingen. De nieuwe norm ISO 9001:2015. De HKZ-norm is gekoppeld aan deze norm. Dat betekent dat zowel het HKZ-schema als de op basis hiervan uitgegeven certificaten omgezet zullen moeten worden. Dit dient te gebeuren binnen een overgangstermijn van... Lees verder »