Vergoedingsregels dure geneesmiddelen

Naar aanleiding van een vraag uit het veld is door Jos Barendregt, voorzitter sectie Nefrologische Bedrijfsvoering van de NFN, bij de NIV uitleg gevraagd naar de vergoedingsregels voor dure geneesmiddelen. mr. M.I.W. (Marjolijn) Verstegen, beleidsadviseur, NIV, heeft de volgende uitleg gegeven: De volgende beoordelingscriteria zijn van toepassing bij het aanvragen van een add-on: Beoordelingscriterium 1: het geneesmiddel... Lees verder »

“Registratie staat in dienst van goede patiëntenzorg”

Aline Hemke werkt voor Nefrovisie op de locatie Leiden. Samen met haar collega’s Sylvia Vogelaar en Katja van Es runt zij de Registratie Nierfunctievervanging Nederland (Renine). Daarnaast werkt ze twee dagen per week voor de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) als onderzoeker. Aline houdt zich vooral bezig met extractie en management van data die de centra... Lees verder »

Patiënt Reported Outcome Measures nefrologie

Nefrovisie is in samenspraak met de Nierpatienten Vereniging Nederland (NVN) en de Nederlandse federatie voor Nefrologie (NFN) voornemens om PROMs te introduceren. Het is belangrijk dat het perspectief van de patiënt een zorgvuldig afgewogen aandeel krijgt in de registratie van indicatoren binnen Renine. Patient Reported Outcomes (PROs) zijn aspecten van eigen gezondheid (ook in... Lees verder »

Kwaliteitsindicatoren zorg bij chronische nierschade

Sinds 2012 zijn ziekenhuizen verplicht om Zichtbare Zorg (ZiZo) indicatoren aan te leveren. Het doel: per sector tot een set openbare kwaliteitsgegevens over de zorg komen. Voor de predialyse en dialysebehandeling zijn vijf indicatoren vastgesteld. De ZiZo-indicatoren voor de predialyse en dialysebehandeling zijn: aandeel patiënten dat start met een vorm van chronische dialyse bij een eGFR... Lees verder »

Training ‘Interne audit’ slaat de brug tussen theorie en praktijk

Binnen het kader van haar kernactiviteiten biedt Nefrovisie opleidingen aan voor professionals. Karin IJsselmuiden volgde onlangs de training 'Interne audit'. Zij is unithoofd bij MCL-Dialyse in Leeuwarden. Karin is enthousiast over de cursus. “De trainer legde de relatie tussen de theorie van de normen en de praktijk in het dialysecentrum. Heel verhelderend!” De Friese dialyseverpleegkundige... Lees verder »

Jaarcontrole Renine snel afgerond

De jaarcontrole van de door de dialysecentra aan Renine geleverde data is dit jaar bijzonder snel afgerond. Onze complimenten voor de centra die zo snel de jaarcijfers hebben gecheckt! Eind februari is de jaarcontrole aan de dialysecentra in Nederland verzonden. Dit is een jaarlijks terugkomend fenomeen. De centra worden dan verzocht om te checken of... Lees verder »

Nefrovisie op Twitter

Al sinds de start van Nefrovisie twittert een onbekend persoon onder de naam @Nefrovisie. Dit heeft verwarring gewekt. We hebben geprobeerd achter de identiteit van de ‘spooktwitteraar’ te komen, maar dat is helaas niet gelukt. Daarom hebben we nu een eigen Twitteraccount geopend. Volg ons en blijf via @NefrovisieNL in gesprek met Nefrovisie!... Lees verder »

Online CQI Dialyse ook komende 3 jaar gratis

De uitvoering van de NVN-kwaliteitstoets (CQI Dialyse) afgelopen najaar was een succes. Maar liefst 28 centra hebben deelgenomen aan het patiënttevredenheidsonderzoek. Dit is de reden dat het bestuur van Nefrovisie heeft besloten ook de komende 3 jaar de dialysecentra de mogelijkheid te bieden om kosteloos de online variant van de NVN-kwaliteitstoets - CQI Dialyse... Lees verder »

Hoge respons op CQI Dialyse

In 2014 hebben 28 dialysecentra de NVN-kwaliteitstoets (CQI Dialyse) door Nefrovisie laten uitvoeren. Nog niet eerder heeft Nefrovisie (en voorloper Hans Mak instituut) zoveel centra in een jaar ondersteund bij de uitvoering van de CQI Dialyse. Het hoge aantal zien wij als een indicator van het belang dat de centra hechten aan het meten... Lees verder »

“We kunnen de komende jaren grote stappen zetten”

Heleen Boelens kwam in 2010 in dienst bij het Hans Mak instituut als medewerker Visitatie en Certificering. Ze maakte de transitie naar Nefrovisie van dichtbij mee en ze is er positief over. “In Nefrovisie komt alles samen: registratie, richtlijnen, visitatie en certificering. We kunnen nu een krachtig kwaliteitsbureau vormen waarin alle beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.” Heleen... Lees verder »