Strategie en Beleid

Visie

Iedereen met een nierziekte heeft recht op de beste en op passende zorg. Het streven naar de beste zorg wordt ondersteund door een landelijk kwaliteitssysteem, gericht op het hele zorgtraject. Om de zorg passend te maken, krijgen patiënten en zorgverleners optimale ondersteuning bij de keuzes waarvoor zij komen te staan. Informatie over te verwachten zorguitkomsten hoort bij deze ondersteuning.

Missie

Nefrovisie ondersteunt de samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners en patiëntenorganisaties in het optimaliseren van de nierzorg. Dit doen wij met een landelijk kwaliteitssysteem dat is gericht op het hele zorgtraject: vanaf het moment van nierfalen tot en met dialyse en/of transplantatie. Dit kwaliteitssysteem bestaat uit twee onderdelen: de registratie Nefrodata en de visitatie.

Door registratie en visitatie hebben wij zicht op goede voorbeelden in de zorgverlening. Wij stimuleren vernieuwingen in de zorg, onder andere door deze praktijkvoorbeelden aandacht te geven.

Lees meer over onze missie in het  Beleidsplan 2022-2024 Nefrovisie.

Leidende principes

  • wij betrekken het perspectief van de patiënt bij de uitvoering van al onze kerntaken en werken daartoe samen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland
  • wij werken nauw samen met zorgprofessionals uit het nefrologische veld
  • wij streven naar beperking van registratielast door registratie aan de bron en hergebruik van data waar mogelijk
  • wij registreren alleen data met voorafgesteld doel
  • wij zoeken aansluiting op nationale en internationale afspraken
  • wij stimuleren innovatie en preventie
  • wij streven naar transparantie