Privacybeleid

Om uw privacy te waarborgen houden wij ons aan de wet- en regelgeving rondom persoonsgegevens; wij verwerken deze uitsluitend als dat strikt noodzakelijk is. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. De bewaartermijn hangt af van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werk nodig hebben. Ons gebouw, de computersystemen en de computernetwerken zijn beveiligd op een niveau dat maatschappelijk aanvaardbaar is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens.  Mocht zich ondanks deze voorzorgsmaatregelen een datalek voordoen, dan treffen wij passende maatregelen.

Wilt u meer weten? Lees dan hier onze privacyverklaring. Heeft u hier vragen over? Neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming: privacy@nefrovisie.nl.