Organisatie

Nefrovisie ondersteunt het landelijke kwaliteitssysteem in de nierzorg. Wij helpen artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners bij:

 • het uitvoeren van de landelijke registratie Nefrodata
 • het maken van rapportages met uitkomsten uit Nefrodata
 • het beschikbaar stellen van PROMs-vragenlijsten voor patiënten via de dialysecentra
 • het uitvoeren van de kwaliteitsvisitaties
 • het verzamelen en beheren van gegevens voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten die als doel hebben de kwaliteit van zorg te verbeteren
 • het stimuleren van vernieuwingen in de nierzorg
 • het gezamenlijke keuzetraject van patiënt en zorgverlener
 • het delen van praktijkvoorbeelden

In het bestuur van Nefrovisie zijn de nefrologen, de paramedische beroepsgroepen en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) vertegenwoordigd. De inbreng van professionals en patiënten wordt verder georganiseerd via onder andere een beleidsadviesraad en een klantadviesraad.

Nefrovisie is een stichting en heeft als bestuursvorm de ‘one-tier-board’. In februari 2014 is de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen (RSIN 812008157).

Formulier ANBI-status Nefrovisie

 • Bestuur
 • Adviesraden
 • Bureau
 • Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Nefrovisie bestaat uit een voorzitter, een uitvoerend bestuurder en 5 leden die afgevaardigd zijn vanuit de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) , de  Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN), het Landelijk Overleg Nier Transplantatie (LONT) en de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) Dialyse & Nefrologie.

De uitvoerend bestuurder ontvangt een beloning die aansluit bij de Wet Normering Topinkomens (WNT). De niet-uitvoerende bestuursleden ontvangen een vergoeding die gebaseerd is op de honorering van raden van toezicht van zorginstellingen van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Inbreng van de overige professionals uit de nefrologische zorg wordt georganiseerd via twee adviesraden: de Beleidsadviesraad en de Klantadviesraad.

Uitvoerend bestuurder:
Dr. M.A.G.J. ten Dam
088 770 55 00
m.tendam@nefrovisie.nl
Niet-uitvoerend bestuurders:
Drs. M. Verweij Voorzitter, aandachtsgebied gezondheidszorg algemeen
Dr. M.H. Hemmelder Voorzitter sectie Registratie  Nederlandse Federatie
Dhr. D.J. de Jonge Vertegenwoordiger NVN
Dr. P.T. Luik Voorzitter sectie Kwaliteitsborging NFN
Dr. A.P.J. de Vries Voorzitter Landelijk Overleg Nier Transplantatie
Mevr. J. van der Vuurst Vertegenwoordiger beroepsvereniging V&VN Dialyse & Nefrologie
 • Klantadviesraad
 • Beleidsadviesraad

De Klantadviesraad adviseert het bestuur over opstelling en uitvoering van het beleidsplan vanuit het perspectief van de klant. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN), Nederlandse federatie voor Nefrologie (NFN) Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Dialyse en Nefrologie , Diëtisten Nierziekten Nederland (DNN) en de Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie (VMWN).

De leden van de Klantadviesraad zijn:

 • R. Westerhuis (voorzitter), Dialyse Centrum Groningen, namens NFN
 • G. van den Bosch, Radboud UMC, namens VMWN
 • M.M. Hoogerwerf, Meander MC, namens DNN
 • M. Ho-dac-Pannekeet, namens NVN
 • E. Marsman, namens V&VN
 • M. van den Essen, namens V&VN Dialyse & Nefrologie

De Klantadviesraad vergadert minimaal 2 keer per jaar in aanwezigheid van de uitvoerend bestuurder. De Klantadviesraad benoemt zelf een voorzitter uit haar midden. Er is een vacatie- en reiskostenregeling van toepassing voor de leden van de Klantadviesraad.

U kunt de Klantadviesraad benaderen via kar@nefrovisie.nl.

 

De Beleidsadviesraad is een platform. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de medische, verpleegkundige en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen en overige partijen uit de zorg voor nierpatiënten. Het platform bespreekt landelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het beleid van Nefrovisie. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

 • Nederlandse federatie voor Nefrologie (NFN)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland – Dialyse en Nefrologie (V&VN)
 • Diëtisten Nierziekten Nederland (DNN)
 • Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie (VMWN)
 • Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN)
 • Nierstichting Nederland (NSN)
 • Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV)
 • Stichting Landelijk Orgaan Thuisdialyse (SLOT)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Het Kwaliteitsinstituut
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

De Beleidsadviesraad komt tweemaal per jaar bij elkaar. De uitvoerend bestuurder van Nefrovisie is hierbij aanwezig en zit de vergadering voor.

 • Bureau

Bureau

Het bureau van Nefrovisie bestaat uit 6 medewerkers. Qua financiën wordt het bureau ondersteund door Sascha Aelbers (SAFInsights) en op het gebied van informatiebeveiliging en privacy door L2P. Zij leveren de Functionaris Gegevensbescherming (Jean Paul van Schoonhoven) en Information Security Officer (Meindert Boon). Het bureau heeft een team Registratie en Onderzoek, een team Visitatie en een ondersteunend team voor secretariaat en financiën.

Linda Eshuis
Visitatie
088 770 55 00
l.eshuis@nefrovisie.nl
Annemieke de Groot
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
a.degroot@nefrovisie.nl
Lara Heuveling
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
l.heuveling@nefrovisie.nl
Boudewijn de Jong
Visitatie en Certificering
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
b.dejong@nefrovisie.nl
Willemijn Schönfeldt
Algemene en financiële ondersteuning
088 770 55 00
w.schonfeldt@nefrovisie.nl
Lydia Teer
Algemene en financiële ondersteuning
088 770 55 00
l.teer@nefrovisie.nl
Patricia Verschoor
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
p.verschoor@nefrovisie.nl

Op alle medewerkers in dienst van Nefrovisie is de CAO Ziekenhuizen van toepassing.

Bestuur

Het bestuur van Nefrovisie bestaat uit een voorzitter, een uitvoerend bestuurder en 5 leden die afgevaardigd zijn vanuit de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) , de  Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN), het Landelijk Overleg Nier Transplantatie (LONT) en de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) Dialyse & Nefrologie.

De uitvoerend bestuurder ontvangt een beloning die aansluit bij de Wet Normering Topinkomens (WNT). De niet-uitvoerende bestuursleden ontvangen een vergoeding die gebaseerd is op de honorering van raden van toezicht van zorginstellingen van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Inbreng van de overige professionals uit de nefrologische zorg wordt georganiseerd via twee adviesraden: de Beleidsadviesraad en de Klantadviesraad.

Uitvoerend bestuurder:
Dr. M.A.G.J. ten Dam
088 770 55 00
m.tendam@nefrovisie.nl
Niet-uitvoerend bestuurders:
Drs. M. Verweij Voorzitter, aandachtsgebied gezondheidszorg algemeen
Dr. M.H. Hemmelder Voorzitter sectie Registratie  Nederlandse Federatie
Dhr. D.J. de Jonge Vertegenwoordiger NVN
Dr. P.T. Luik Voorzitter sectie Kwaliteitsborging NFN
Dr. A.P.J. de Vries Voorzitter Landelijk Overleg Nier Transplantatie
Mevr. J. van der Vuurst Vertegenwoordiger beroepsvereniging V&VN Dialyse & Nefrologie

De Klantadviesraad adviseert het bestuur over opstelling en uitvoering van het beleidsplan vanuit het perspectief van de klant. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN), Nederlandse federatie voor Nefrologie (NFN) Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Dialyse en Nefrologie , Diëtisten Nierziekten Nederland (DNN) en de Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie (VMWN).

De leden van de Klantadviesraad zijn:

 • R. Westerhuis (voorzitter), Dialyse Centrum Groningen, namens NFN
 • G. van den Bosch, Radboud UMC, namens VMWN
 • M.M. Hoogerwerf, Meander MC, namens DNN
 • M. Ho-dac-Pannekeet, namens NVN
 • E. Marsman, namens V&VN
 • M. van den Essen, namens V&VN Dialyse & Nefrologie

De Klantadviesraad vergadert minimaal 2 keer per jaar in aanwezigheid van de uitvoerend bestuurder. De Klantadviesraad benoemt zelf een voorzitter uit haar midden. Er is een vacatie- en reiskostenregeling van toepassing voor de leden van de Klantadviesraad.

U kunt de Klantadviesraad benaderen via kar@nefrovisie.nl.

 

De Beleidsadviesraad is een platform. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de medische, verpleegkundige en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen en overige partijen uit de zorg voor nierpatiënten. Het platform bespreekt landelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het beleid van Nefrovisie. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

 • Nederlandse federatie voor Nefrologie (NFN)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland – Dialyse en Nefrologie (V&VN)
 • Diëtisten Nierziekten Nederland (DNN)
 • Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie (VMWN)
 • Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN)
 • Nierstichting Nederland (NSN)
 • Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV)
 • Stichting Landelijk Orgaan Thuisdialyse (SLOT)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Het Kwaliteitsinstituut
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

De Beleidsadviesraad komt tweemaal per jaar bij elkaar. De uitvoerend bestuurder van Nefrovisie is hierbij aanwezig en zit de vergadering voor.

Bureau

Het bureau van Nefrovisie bestaat uit 6 medewerkers. Qua financiën wordt het bureau ondersteund door Sascha Aelbers (SAFInsights) en op het gebied van informatiebeveiliging en privacy door L2P. Zij leveren de Functionaris Gegevensbescherming (Jean Paul van Schoonhoven) en Information Security Officer (Meindert Boon). Het bureau heeft een team Registratie en Onderzoek, een team Visitatie en een ondersteunend team voor secretariaat en financiën.

Linda Eshuis
Visitatie
088 770 55 00
l.eshuis@nefrovisie.nl
Annemieke de Groot
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
a.degroot@nefrovisie.nl
Lara Heuveling
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
l.heuveling@nefrovisie.nl
Boudewijn de Jong
Visitatie en Certificering
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
b.dejong@nefrovisie.nl
Willemijn Schönfeldt
Algemene en financiële ondersteuning
088 770 55 00
w.schonfeldt@nefrovisie.nl
Lydia Teer
Algemene en financiële ondersteuning
088 770 55 00
l.teer@nefrovisie.nl
Patricia Verschoor
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
p.verschoor@nefrovisie.nl

Op alle medewerkers in dienst van Nefrovisie is de CAO Ziekenhuizen van toepassing.

Toon de inhoud van deze pagina
Over Nefrovisie – Organisatie – Bestuur
Bestuur
Over Nefrovisie – Organisatie – Adviesraden
Klantadviesraad
Beleidsadviesraad
Over Nefrovisie – Organisatie – Bureau
Bureau