Nieratlas

De nieratlas is een website die de zorg en zorgkosten van mensen met nierziekten in kaart brengt. U treft er feiten en cijfers aan over behandelingen, medicatiegebruik en overige aandoeningen van nierpatiënten. De informatie is voor heel Nederland en per regio te zien. Cijfers zijn weergegeven in grafieken en op kaarten, zodat regionale verschillen naar voren komen. Alle gegevens zijn vergeleken met die van mensen zonder nierziekten, waardoor duidelijker wordt hoe hoog de ziektelast van nierpatiënten is.

De nieratlas wordt jaarlijks aangevuld met nieuwe informatie, die gebaseerd is op declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. Er is open data beschikbaar voor bezoekers die zelf willen rekenen met alle informatie op de site.

Ga naar de nieratlas.