Nieuws

Oproep sectie Nefrologische Bedrijfsvoering NFN: Deel praktijkvoorbeelden “duurzame dialyse”

De zorgsector is zich in toenemende mate bewust van haar impact op klimaat en milieu. Het thema duurzaamheid staat dan ook steeds meer centraal bij vraagstukken rondom de inrichting van zorg. Om bewustwording van de noodzaak en vooral de mogelijkheden voor verduurzaming te vergroten en een helder beeld te krijgen van haalbare doelen, wil de NFN, in samenwerking met Nefrovisie, een platform bieden om lopende initiatieven, ideeën en ‘best practices’ op het gebied van duurzaamheid binnen de nefrologische zorg met elkaar te delen. Duurzaamheid binnen de dialyse lijkt daarbij het meest logische eerste onderwerp. Dialyse gaat immers gepaard met een grote energie- en waterconsumptie en draagt aanzienlijk bij aan de afvalproductie.

Er zijn al prachtige initiatieven:

  • Het UMC Utrecht heeft het energie- en waterverbruik van de hemodialyseafdeling in kaart gebracht om bewustwording te creëren en te kunnen vergelijken met andere (buitenlandse) centra. Internist-nefroloog Peter Blankestijn geeft de volgende tips om vergroening binnen uw organisatie te realiseren:
    1. Inventariseer of er een milieudeskundige in uw ziekenhuis werkzaam is en of deze inzetbaar is voor uw project.
    2. Is de directie op de hoogte van de doelstellingen van de samenleving? Hoe gaan ze daar invulling aan geven? Is er bijvoorbeeld een duurzaamheidsplan en kan uw project daarin worden meegenomen?
    3. Draag uit dat duurzaamheidsinvesteringen op termijn vaak kosteneffectief zijn.
  • Iedereen kent de enorme hoeveelheid verpakkingsmaterialen van kathetersets. De spuitjes uit de sets worden vaak niet gebruikt. In het Maasstad Ziekenhuis wordt het plastic en papier op de katheterkamer gescheiden. De overgebleven spuitjes gaan onsteriel en gescheiden van het andere afval naar de afvalverwerking alwaar een zinvolle herbestemming gevonden is.
  • Bekend is dat er verschillen bestaan tussen dialysecentra in frequentie van hittedesinfectie van de ringleiding en het spoelen van de apparatuur. Haaglanden Medisch Centrum is gestopt met het extra schoonspoelen van de dialysemachines in de ochtend en onderzoekt of het aantal hittedesinfectie momenten van de ringleiding in hun centrum veilig kan worden teruggebracht en welke impact dat heeft op het water- en energieverbruik.
  • In het Dialyse Centrum Groningen (DCG) is een Groene Zorgcommissie in het leven geroepen met de opdracht zich te buigen over het gebruik van materialen, disposables en de afvalstromen. Op verschillende gebieden is er actie ondernomen, bijvoorbeeld door thuisdialyse te stimuleren, renovaties, en de afvalverwerking. Lees hier meer.

De sectie Nefrologische Bedrijfsvoering van de NFN komt graag in contact met beroepsgenoten die bezig zijn met het onderwerp Duurzame Dialyse om te horen over uw initiatieven. Lopende en nieuwe initiateven zullen periodiek met de beroepsgroep gedeeld worden via de website van Nefrovisie.

Stuur uw bericht met projecten en ideeën aan Nefrovisie via info@nefrovisie.nl.