Nieratlas: feiten over nierziekten op basis van DBC’s en zorgactiviteiten

Op 12 december 2019 is de website nieratlas.nl gelanceerd. Dit is een van de resultaten van een driejarig onderzoeksproject van Amsterdam UMC (locatie AMC), Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en Nefrovisie, gefinancierd door de Nierstichting. Op de dag dat de website live ging, bracht Nefrovisie hierover een Nieuwsflits uit. Hoe staat het met de zorg... Lees verder »

Uitbraak coronavirus: aanpassing kwaliteitssysteem dialyse

Afgelopen vrijdag, 6 maart jl., is besloten het kwaliteitssysteem dialyse aan te passen in verband met het zoveel mogelijk voorkomen van verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder dialysezorgpersoneel en dialysepatiënten. Dit betekent: Stand-alone visitaties worden uitgesteld. Certificaties gaan in principe door i.v.m. de continuïteit van het certificaat, echter zonder materiedeskundigen. Het certificatieprogramma wordt zodanig... Lees verder »

Federatie Medisch Specialisten en Samenwerkende Kwaliteitsregistraties slaan handen ineen

De Federatie Medisch Specialisten en de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) vinden het belangrijk dat zorgprofessionals in samenwerking met patiënten afspraken blijven maken over de inhoud en uitkomsten van kwaliteitsregistraties, en dat er duidelijke kaders zijn waarbinnen dataverwerkers met de kwaliteitsregistraties moeten opereren. Om de belangrijke inhoudelijke rol van zorgprofessionals en patiënten te waarborgen hebben beide... Lees verder »

Patiënt Zuyderland over de PROMs: ‘Dit gaat over mij!’

Sinds 31 oktober 2018 kunnen alle Nederlandse dialysecentra PROMs-vragenlijsten aanbieden aan hun patiënten. De dialyseafdeling van het Limburgse ziekenhuis Zuyderland is daar in maart 2019 mee begonnen en heeft nu al bijna 100% respons. Wat is de sleutel tot dit succes? Teamleider Roger Milder vertelt er met aanstekelijk plezier over. PROMs staat voor Patient Reported... Lees verder »

PROMs Dialyse: stand van zaken

In het interview met Roger Milder is te lezen dat Zuyderland een van de centra is die zijn gestart met de toepassing van PROMs in het behandeltraject van dialysepatiënten. Nefrovisie heeft een jaar geleden de PROM voor dialysepatiënten beschikbaar gesteld via de centrumportal van Nefrodata. Ondertussen zijn er 25 centra die actief patiënten uitnodigen... Lees verder »
Bestuursvoorzitter Marinus Verweij:

‘Samenwerking blijft de opgave voor de komende jaren’

Sinds 1 juli 2019 heeft Nefrovisie een nieuwe bestuursvoorzitter: Marinus Verweij uit Leersum. In zijn cv omschrijft hij zichzelf als een ‘strategisch denker met een rustige, verbindende en integere stijl van leidinggeven en besturen, een goede voorzitter en een ervaren teamspeler’. Dat vraagt om een nadere kennismaking. Marinus Verweij werkte bijna tien jaar in zuidelijk... Lees verder »

Nieuwe wetenschappelijke inzichten

Nefrovisie heeft geparticipeerd in drie recent verschenen wetenschappelijke publicaties: twee vanuit het project Nederlandse Nieratlas en één vanuit het project PROMs-NNL. Wij lichten dit hier graag toe omdat de artikelen interessante en nieuwe inzichten geven. In het project ‘Nederlandse Nieratlas’ hebben onderzoekers uit Amsterdam UMC (locatie AMC) en Isala met Nefrovisie en RIVM-iMTA een analyse... Lees verder »

Nefrovisie analyserapport Kwaliteitsindicatoren chronische nierschade 2018

Zorginstellingen leveren jaarlijks 5 kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade. Deze kwaliteitsindicatoren zijn gezamenlijk vastgesteld door patiëntenvereniging NVN, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder voorzitterschap van Nefrovisie. De indicatorgegevens zijn openbaar en beschikbaar via www.zorginzicht.nl. Publicatie van deze informatie heeft tot doel de transparantie over de kwaliteit van de zorg te verbeteren.... Lees verder »

Presentaties beschikbaar conferentie “Kansen voor succesvolle implementatie chronische nierschade richtlijn”

Op 7 mei hebben Nefrovisie en NFN een conferentie georganiseerd met als thema “Kansen voor succesvolle implementatie chronische nierschade richtlijn”. Hierbij is er door 6 deelnemers namens hun organisatie een pitch gehouden. Deze pitches zijn als pdf beschikbaar gesteld. Met de inbreng en discussie is de kerngroep Implementatie gekomen tot een centrale doelstelling om de... Lees verder »