COVID-19 in Renine – Update april

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Tot en met 12 april zijn er 796 dialysepatiënten met COVID-19 geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de gegevens. Van de patiënten met COVID-19 is in totaal 25%... Lees verder »

Jaarboek Nierfunctievervangende therapie

Nefrovisie heeft in samenwerking met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) het Jaarboek Nierfunctievervanging 2019 uitgebracht. Dit jaarboek bevat de belangrijkste gegevens over nierfunctievervangende behandeling in 2019 aangevuld met gegevens over de effecten van de COVID-19-pandemie van het afgelopen jaar. In het jaarboek is de focus gelegd op uitkomsten die er voor patiënten toe doen. Relevante... Lees verder »

COVID-19 in Renine – Update januari

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Tot en met 12 januari zijn er 526 dialysepatiënten met COVID-19 geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de gegevens. Het aantal patiënten in de tweede golf is ruim hoger... Lees verder »

Rapportage Indicatoren chronische nierschade

Zorginstellingen rapporteren jaarlijks de kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade. Deze kwaliteitsindicatoren zijn gezamenlijk vastgesteld door patiëntenvereniging NVN, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder voorzitterschap van Nefrovisie. Publicatie van deze informatie heeft tot doel de transparantie over de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Voor het rapportagejaar 2019 gaat het om zes... Lees verder »

Jaarrapport Renine

Landelijke cijfers uit Renine zijn beschikbaar via Nefrodata. Daarnaast publiceert Nefrovisie jaarlijks in samenwerking met de sectie Registratie van de NFN het Renine jaarrapport. Hierin staan uitgebreidere analyses en duiding van de gegevens. Het aantal patiënten behandeld met nierfunctievervangende therapie blijft groeien, waarbij met name een toename is te zien in het aantal patiënten... Lees verder »

COVID-19 in Renine – Update december

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we COVID-19 bij dialysepatiënten. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Eind december zijn er 439 COVID-19 dialysepatiënten geregistreerd in Renine. Een stijging van 25% ten opzichte van eind november. Hier vindt u een analyse van de gegevens. Het aantal patiënten... Lees verder »
Marc ten Dam ook na 1 januari uitvoerend bestuurder Nefrovisie!

Integraal kwaliteitssysteem voor de nefrologie ligt binnen bereik

Sinds 1 juli heeft Nefrovisie een nieuwe uitvoerend bestuurder: Marc ten Dam (58). Hoewel hij deze functie aanvankelijk op interim-basis zou vervullen, heeft hij besloten dat hij dit ook na 1 januari 2021 wil blijven doen. Het bestuur van Nefrovisie heeft dit besluit bekrachtigd met een benoeming voor een periode van 3 jaar. Ten... Lees verder »

Eerste resultaten PROMs in Renine

In oktober 2018 is Nefrovisie gestart met de landelijke uitrol van PROMs voor dialysepatiënten. Met behulp van een online vragenlijst is de registratie in Renine uitgebreid met uitkomsten zoals die door patiënten worden gerapporteerd: Patient Reported Outcome Measures. De PROMs-vragenlijsten gaan over de algemene kwaliteit van leven en over ziektespecifieke klachten. Patiënten die deelnemen... Lees verder »
Serie ‘In de schijnwerpers’ - deel 1: DOMESTICO

Anita van Eck van der Sluijs: ‘Op de bres voor thuisdialyse’

Nefrovisie werkt mee aan een viertal landelijke onderzoeksprojecten naar patiënten met chronisch nierfalen: DOMESTICO, POLDER, OASIS en DIALOGICA. De medisch informatiekundigen van Nefrovisie ondersteunen de onderzoekers van deze projecten met datamanagement, een technische term voor alles wat te maken heeft met het verzamelen en beheren van de onderzoeksgegevens. Natuurlijk heeft elk onderzoek zijn eigen... Lees verder »

COVID-19 in Renine – Update november

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we COVID-19 bij dialysepatiënten. Het doel hiervan is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Eind november zijn er 350 COVID-19 dialysepatiënten geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de gegevens. Inmiddels is het aantal patiënten in de tweede golf hoger dan in... Lees verder »