Kwaliteit in de kijker, van predialyse tot en met transplantatie

Als het om de kwaliteit van nierzorg gaat, loopt Nederland voorop in Europa. Dat is allereerst te danken aan de deskundigheid en betrokkenheid van de behandelaars. Daaronder ligt een solide basis: de landelijke registratie van klinische gegevens en gedegen epidemiologisch onderzoek. Prof. dr. Friedo Dekker is al vele jaren nauw betrokken bij beide terreinen.... Lees verder »

Nefrovisie gecertificeerd voor NEN 7510

Hoe kun je als zorgorganisatie zichtbaar maken dat je goed met gegevens omgaat? Daar is de norm ‘NEN 7510 (Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg)’ voor. Nefrovisie heeft in februari 2020 het certificaat behaald voor deze norm. We leggen graag uit wat het behalen van dit certificaat voor onze dienstverlening betekent. Nefrovisie verwerkt veel... Lees verder »

Jaarboek Nierfunctievervanging en jaarrapport Renine

Nefrovisie heeft in samenwerking met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) het Jaarboek Nierfunctievervanging 2018 uitgebracht. Dit jaarboek bevat de belangrijkste gegevens uit 2018 over niertransplantatie en dialysebehandeling in Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit Renine en de Nederlandse Orgaan Transplantatie Registratie (NOTR). Het thema van het jaarboek is: ’Jong en oud’. Van de dialysepatiënten... Lees verder »

Invoering herzien kwaliteitssysteem dialyse op 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 kunnen dialysecentra die deel uitmaken van een ziekenhuis met NIAZ-, JCI- of ISO kwaliteitserkenning kiezen hoe zij het kwaliteitssysteem van de dialyseafdeling willen laten toetsen. Men kan kiezen voor het ziekenhuisbrede systeem of voor de bestaande toetsing op basis van de HKZ-norm dialyse. Dialysecentra die een ZKN-certificaat hebben... Lees verder »

Nieratlas: feiten over nierziekten op basis van DBC’s en zorgactiviteiten

Op 12 december 2019 is de website nieratlas.nl gelanceerd. Dit is een van de resultaten van een driejarig onderzoeksproject van Amsterdam UMC (locatie AMC), Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en Nefrovisie, gefinancierd door de Nierstichting. Op de dag dat de website live ging, bracht Nefrovisie hierover een Nieuwsflits uit. Hoe staat het met de zorg... Lees verder »

Uitbraak coronavirus: aanpassing kwaliteitssysteem dialyse

Afgelopen vrijdag, 6 maart jl., is besloten het kwaliteitssysteem dialyse aan te passen in verband met het zoveel mogelijk voorkomen van verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder dialysezorgpersoneel en dialysepatiënten. Dit betekent: Stand-alone visitaties worden uitgesteld. Certificaties gaan in principe door i.v.m. de continuïteit van het certificaat, echter zonder materiedeskundigen. Het certificatieprogramma wordt zodanig... Lees verder »

Federatie Medisch Specialisten en Samenwerkende Kwaliteitsregistraties slaan handen ineen

De Federatie Medisch Specialisten en de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) vinden het belangrijk dat zorgprofessionals in samenwerking met patiënten afspraken blijven maken over de inhoud en uitkomsten van kwaliteitsregistraties, en dat er duidelijke kaders zijn waarbinnen dataverwerkers met de kwaliteitsregistraties moeten opereren. Om de belangrijke inhoudelijke rol van zorgprofessionals en patiënten te waarborgen hebben beide... Lees verder »

Patiënt Zuyderland over de PROMs: ‘Dit gaat over mij!’

Sinds 31 oktober 2018 kunnen alle Nederlandse dialysecentra PROMs-vragenlijsten aanbieden aan hun patiënten. De dialyseafdeling van het Limburgse ziekenhuis Zuyderland is daar in maart 2019 mee begonnen en heeft nu al bijna 100% respons. Wat is de sleutel tot dit succes? Teamleider Roger Milder vertelt er met aanstekelijk plezier over. PROMs staat voor Patient Reported... Lees verder »

PROMs Dialyse: stand van zaken

In het interview met Roger Milder is te lezen dat Zuyderland een van de centra is die zijn gestart met de toepassing van PROMs in het behandeltraject van dialysepatiënten. Nefrovisie heeft een jaar geleden de PROM voor dialysepatiënten beschikbaar gesteld via de centrumportal van Nefrodata. Ondertussen zijn er 25 centra die actief patiënten uitnodigen... Lees verder »