Nieuws

Toetsing Nefrodata voor register kwaliteitsregistraties

Zorginstituut Nederland richt een nieuw register voor kwaliteitsregistraties op om de regie op kwaliteitsregistraties te verbeteren. In mei is Nefrodata aangemeld om getoetst te worden voor toelating tot dit register. Nefrodata is ingeloot voor de eerste ronde, waar 10 registraties aan mee doen.  

Inmiddels zijn verschillende stappen in het proces doorlopen. Het aanvraagformulier is ingevuld en de daartoe behorende documenten zijn aangeleverd. Deze worden nu beoordeeld door de Inhoud Governance Commissie (IGC) en door de Data Governance commissie (DGC). Eind van dit jaar horen wij wat het definitieve advies is van deze commissies. Dit advies zal het Zorginstituut gebruiken bij het besluit of Nefrodata in het register opgenomen wordt. In het voorjaar van 2024 hopen wij hier meer over te horen.

Het register wordt geopend nadat de wet kwaliteitsreigstraties zorg in werking treedt. Deze wet wordt in maart 2024 in de Tweede Kamer besproken. Vanaf moment van intrede van deze wet zijn zorginstanties verplicht om, in het kader van kwaliteitsbevordering, data aan te leveren aan betreffende registraties.   

Als Nefrodata in het kwaliteitsregister opgenomen wordt, zullen alle activiteiten van Nefrovisie die verband houden met Nefrodata gefinancierd worden door Zorgverzekeraars Nederland. Het is nu nog onduidelijk wanneer deze financiering ingaat. Zodra dit bekend is zal Nefrovisie daarover berichten en daarbij ook aangeven in welke mate de centrumbijdrage aan Nefrovisie hierdoor naar beneden zal worden bijgesteld. 

Voor meer informatie, lees het artikel Register voor kwaliteitsregistraties uit de vorige nieuwsbrief.