Training ‘Interne audit’ slaat de brug tussen theorie en praktijk

Binnen het kader van haar kernactiviteiten biedt Nefrovisie opleidingen aan voor professionals. Karin IJsselmuiden volgde onlangs de training 'Interne audit'. Zij is unithoofd bij MCL-Dialyse in Leeuwarden. Karin is enthousiast over de cursus. “De trainer legde de relatie tussen de theorie van de normen en de praktijk in het dialysecentrum. Heel verhelderend!” De Friese dialyseverpleegkundige... Lees verder »

Jaarcontrole Renine snel afgerond

De jaarcontrole van de door de dialysecentra aan Renine geleverde data is dit jaar bijzonder snel afgerond. Onze complimenten voor de centra die zo snel de jaarcijfers hebben gecheckt! Eind februari is de jaarcontrole aan de dialysecentra in Nederland verzonden. Dit is een jaarlijks terugkomend fenomeen. De centra worden dan verzocht om te checken of... Lees verder »

Nefrovisie op Twitter

Al sinds de start van Nefrovisie twittert een onbekend persoon onder de naam @Nefrovisie. Dit heeft verwarring gewekt. We hebben geprobeerd achter de identiteit van de ‘spooktwitteraar’ te komen, maar dat is helaas niet gelukt. Daarom hebben we nu een eigen Twitteraccount geopend. Volg ons en blijf via @NefrovisieNL in gesprek met Nefrovisie!... Lees verder »

Online CQI Dialyse ook komende 3 jaar gratis

De uitvoering van de NVN-kwaliteitstoets (CQI Dialyse) afgelopen najaar was een succes. Maar liefst 28 centra hebben deelgenomen aan het patiënttevredenheidsonderzoek. Dit is de reden dat het bestuur van Nefrovisie heeft besloten ook de komende 3 jaar de dialysecentra de mogelijkheid te bieden om kosteloos de online variant van de NVN-kwaliteitstoets - CQI Dialyse... Lees verder »

Hoge respons op CQI Dialyse

In 2014 hebben 28 dialysecentra de NVN-kwaliteitstoets (CQI Dialyse) door Nefrovisie laten uitvoeren. Nog niet eerder heeft Nefrovisie (en voorloper Hans Mak instituut) zoveel centra in een jaar ondersteund bij de uitvoering van de CQI Dialyse. Het hoge aantal zien wij als een indicator van het belang dat de centra hechten aan het meten... Lees verder »

“We kunnen de komende jaren grote stappen zetten”

Heleen Boelens kwam in 2010 in dienst bij het Hans Mak instituut als medewerker Visitatie en Certificering. Ze maakte de transitie naar Nefrovisie van dichtbij mee en ze is er positief over. “In Nefrovisie komt alles samen: registratie, richtlijnen, visitatie en certificering. We kunnen nu een krachtig kwaliteitsbureau vormen waarin alle beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.” Heleen... Lees verder »

Nefrologiedagen 2015

Ook dit jaar heeft Nefrovisie van de NND-organisatie gelegenheid gekregen om haar activiteiten te presenteren op de Nefrologiedagen in Veldhoven. Op dinsdag 31 maart zal Marc Hemmelder in het paramedisch programma een update van de geplande activiteiten voor 2015 geven. Aan bod komen de ervaringen van centra bij (de ontwikkeling van de) HKZ-visitaties, de... Lees verder »

Opleidingen Nefrovisie populair

Onlangs heeft Nefrovisie het opleidingsaanbod uitgebreid met een eendaagse opleiding voor het opzetten van een ‘Prospectieve Risico-Inventarisatie’ (PRI). De nieuwe opleiding blijkt populair: al na een week was de eerste editie op 11 maart volgeboekt. Ook de komende tweedaagse training ‘Interne audit’, op 26 maart en 15 april, loopt goed vol. Voor de opfriscursus... Lees verder »

Klantadviesraad Nefrovisie

Op 8 april 2015 vindt de eerste bijeenkomst van de Klantadviesraad plaats. Nefrovisie heeft deze raad ingesteld omdat wij veel waarde hechten aan een kritische beoordeling van onze ondersteuning en diensten. Met name is het van belang om te weten hoe de samenwerking met Nefrovisie in de dagelijkse praktijk ervaren wordt. Ook zal de... Lees verder »

Jaarcontrole Renine

Aan het begin van ieder jaar stuurt Nefrovisie de dialysecentra een statusoverzicht van alle patiënten die op 1 januari in Renine waren geregistreerd. Deze zogeheten jaarcontrole is bedoeld om de compleetheid en juistheid van de in Renine geregistreerde gegevens te kunnen waarborgen. De centra kunnen eventuele correcties op de jaarcontrole aan Nefrovisie doorgeven, waarna... Lees verder »