COVID-19: registratie in Renine – update juni [bijgewerkt]

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we COVID-19 bij dialysepatiënten. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. De dataset die in Renine wordt verzameld is beperkt. Er worden 5 items gevraagd indien een patiënt COVID-19 heeft: Datum diagnose COVID-19 Is de patiënt positief getest Wel of geen ziekenhuisopname ... Lees verder »

Landelijke cijfers Renine 2019 beschikbaar

De landelijke cijfers van Renine zijn bijgewerkt en uitgebreid met gegevens over 2019. Deze cijfers en de bijbehorende grafieken zijn beschikbaar via Nefrodata. De dekkingsgraad is vergelijkbaar met vorige jaren. Voor het aantal patiënten op 31-12-2019 is dit 96% en voor de instroom van patiënten in 2019 93%. Hartelijk dank aan alle centra voor het... Lees verder »

COVID-19: registratie in Renine

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we COVID-19 bij dialysepatiënten. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. De dataset die in RENINE wordt verzameld is beperkt. Er worden 5 items gevraagd indien een patiënt COVID-19 heeft: Datum diagnose COVID-19 Is de patiënt positief getest Wel of geen ziekenhuisopname ... Lees verder »

COVID-19: aanbevelingen voor professionals, dialysecentra en patiënten

Professionals en dialysecentra Kijk op de website van de NFN voor de laatste informatie omtrent COVID-19. Patiënten Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste informatie van de NVN (Nierpatiëntenvereniging Nederland). Op nieren.nl staat een dossier met informatie voor mensen met chronische nierschade, dialyserenden en getransplanteerden. Ga naar www.nieren.nl/coronavirus.... Lees verder »

Zicht op nierzorg: kwaliteit gaat door!

Deze nieuwsbrief komt uit op World Kidney Day, dat dit jaar in het teken staat van preventie, opsporing en gelijke toegang tot zorg voor nierpatiënten. De actualiteit is echter dat de wereld – en ook de nefrologie – in de ban is van de uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2), het virus dat de ziekte... Lees verder »

Kwaliteit in de kijker, van predialyse tot en met transplantatie

Als het om de kwaliteit van nierzorg gaat, loopt Nederland voorop in Europa. Dat is allereerst te danken aan de deskundigheid en betrokkenheid van de behandelaars. Daaronder ligt een solide basis: de landelijke registratie van klinische gegevens en gedegen epidemiologisch onderzoek. Prof. dr. Friedo Dekker is al vele jaren nauw betrokken bij beide terreinen.... Lees verder »

Nefrovisie gecertificeerd voor NEN 7510

Hoe kun je als zorgorganisatie zichtbaar maken dat je goed met gegevens omgaat? Daar is de norm ‘NEN 7510 (Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg)’ voor. Nefrovisie heeft in februari 2020 het certificaat behaald voor deze norm. We leggen graag uit wat het behalen van dit certificaat voor onze dienstverlening betekent. Nefrovisie verwerkt veel... Lees verder »

Jaarboek Nierfunctievervanging en jaarrapport Renine

Nefrovisie heeft in samenwerking met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) het Jaarboek Nierfunctievervanging 2018 uitgebracht. Dit jaarboek bevat de belangrijkste gegevens uit 2018 over niertransplantatie en dialysebehandeling in Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit Renine en de Nederlandse Orgaan Transplantatie Registratie (NOTR). Het thema van het jaarboek is: ’Jong en oud’. Van de dialysepatiënten... Lees verder »

Invoering herzien kwaliteitssysteem dialyse op 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 kunnen dialysecentra die deel uitmaken van een ziekenhuis met NIAZ-, JCI- of ISO kwaliteitserkenning kiezen hoe zij het kwaliteitssysteem van de dialyseafdeling willen laten toetsen. Men kan kiezen voor het ziekenhuisbrede systeem of voor de bestaande toetsing op basis van de HKZ-norm dialyse. Dialysecentra die een ZKN-certificaat hebben... Lees verder »

Nieratlas: feiten over nierziekten op basis van DBC’s en zorgactiviteiten

Op 12 december 2019 is de website nieratlas.nl gelanceerd. Dit is een van de resultaten van een driejarig onderzoeksproject van Amsterdam UMC (locatie AMC), Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en Nefrovisie, gefinancierd door de Nierstichting. Op de dag dat de website live ging, bracht Nefrovisie hierover een Nieuwsflits uit. Hoe staat het met de zorg... Lees verder »