Nefrovisie op de Nefrologiedagen

Op 12 en 13 oktober vinden de Nefrologiedagen 2021 weer plaats. Net als vorig jaar is deze bijeenkomst geheel online. Op dinsdagmiddag verzorgt Nefrovisie een sessie over de vraag of het registeren van zorguitkomsten zinvol is voor zowel zorgverleners als patiënten. Ontwikkelingen op het gebied van registratie komen aan de orde en er is... Lees verder »

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update september

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Tot en met 13 september zijn er 896 dialysepatiënten met COVID-19 geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de gegevens.... Lees verder »

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Tot en met 15 augustus zijn er 882 dialysepatiënten met COVID-19 geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de gegevens.... Lees verder »

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update juli

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Tot en met 18 juli zijn er 876 dialysepatiënten met COVID-19 geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de... Lees verder »

Samenwerkende Kwaliteitsregistraties publiceren eerste IMPACT rapport

Landelijke kwaliteitsregistraties werken binnen het initiatief Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) samen aan continue verbetering van kwaliteitsregistraties, onder andere door het delen van kennis en ervaring, het herbruikbaar maken van data en het reduceren van registratielast. Deze ambities zijn vastgelegd in een actieplan. Binnen de SKR hebben tien kwaliteitsregistraties, waaronder Nefrovisie,  de handen ineengeslagen. Samen hebben... Lees verder »

Impactanalyse COVID-19-pandemie

De Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) hebben de impact van de pandemie op de niet direct aan COVID-19 gerelateerde zorg in kaart gebracht voor het jaar 2020. De gevolgen voor zowel de spoedeisende, electieve, semi-electieve en chronische zorg worden beschreven. Nefrovisie heeft hieraan bijgedragen met een analyse van de impact van de COVID-19-pandemie op de dialysezorg.... Lees verder »

Wat is de beste vaattoegang voor oudere dialysepatiënten?

Nefrovisie is betrokken bij een aantal landelijke onderzoeksprojecten naar patiënten met chronisch nierfalen. Nefrovisie ondersteunt de onderzoekers bij het verzamelen en beheren van de gegevens. Natuurlijk heeft elk onderzoek zijn eigen aandachtspunten, maar er is ook overlap, bijvoorbeeld bij de onderdelen uit de patiëntvragenlijsten (o.a. PROMs) en de koppeling met Renine. Nefrovisie neemt een... Lees verder »

Jaarcijfers Renine 2020

Op het interactieve rapportageplatform Nefrodata zijn de landelijke cijfers over nierfunctievervangende therapie over het jaar 2020 beschikbaar. De cijfers zijn afkomstig uit Renine en alle dialysecentra hebben de door hen aangeleverde data gecontroleerd. De transplantatiegegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Orgaantransplantaties Registratie (NOTR). Het aantal patiënten met nierfunctievervangende therapie neemt nog steeds ieder jaar... Lees verder »

COVID-19-pandemie: gegevens uit Renine [bijgewerkt]

De COVID-19-pandemie heeft veel gevolgen gehad voor patiënten met nierfunctievervangende therapie en voor de zorg voor deze patiënten. Om een goed beeld te krijgen van zowel de directe als de indirecte gevolgen van de COVID-19-pandemie analyseert Nefrovisie de gegevens uit Renine over 2020.  Hier willen we alvast een aantal belangrijke bevindingen delen. Uitgebreidere analyses... Lees verder »

IMPACT congres | Gevolgen van de coronapandemie zijn voor de spoedeisende, electieve, chronische, poliklinische, semi-electieve en oncologische zorg

Datum: 21/06/2021 tot 22/06/2021 Locatie: Online Door gebruik van (real-world) data uit kwaliteitsregistraties wordt inzichtelijk wat de gevolgen van de coronapandemie zijn voor de spoedeisende, electieve, chronische, poliklinische, semi-electieve en oncologische zorg. De Samenwerkende kwaliteitsregistraties bestaande uit DICA(link is external), LROI(link is external), LTR-LNAZ(link is external), Nefrovisie(link is external), NHR(link is external), NICE(link is external), NTS(link... Lees verder »