Wijziging bestuur Nefrovisie

Per 1 april 2019 is prof. dr. Frans van Ittersum gestopt als bestuurslid van Nefrovisie omdat zijn termijn afliep als voorzitter van de sectie Registratie NFN. Frans is bij de start van Nefrovisie in 2014 een half jaar ad-interim uitvoerend bestuurder geweest en heeft daarmee een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Nefrovisie.... Lees verder »

Nefrodata blijft vernieuwen

Afgelopen februari heeft een uitbreiding van Nefrodata plaatsgevonden. Zo zijn er verbeteringen in de jaarcontrole aangebracht en zijn responsoverzichten voor de PROMs toegevoegd. In mei 2019 komt een vernieuwd benchmarkrapport voor elk centrum beschikbaar in de centrumportal van Nefrodata. Bij nieuwe releases wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de inbreng van de gebruikers. Ook tijdens... Lees verder »

Kwaliteitsregistraties slaan de handen ineen

Nefrovisie, DICA, LROI, NICE, NHR en Perined hebben de handen ineen geslagen om meer eenduidigheid aan te brengen in het vastleggen van zorguitkomsten.  Hier kunt uw ons actieplan lezen waarmee we hogere zorgkwaliteit willen bereiken door beter inzicht in relevante uitkomsten, met minder administratieve lasten en tegen lagere kosten. Behalve een praktische handreiking, is... Lees verder »

GEZONDE NIEREN VOOR IEDEREEN

Vandaag, 14 maart, is het World Kidney Day met wereldwijd aandacht voor preventie en in het hele land activiteiten rondom dit thema. Tussen 15:00 en 17:00 uur kunt u terecht op een informatiemarkt over nierziekten in de Martinikerk in Groningen. Tijdens deze bijeenkomst zal professor Ron Gansevoort een publiekslezing houden over preventie bij nierziekte.... Lees verder »

Voorstellen tot aanpassing visitatiesystematiek en concept-normendocument

In het kader van een brede herziening van de visitatiesystematiek in de nefrologie heeft de Commissie Herziening Visitatiesystematiek (CHV) onderzocht of HKZ-certificatie nog langer verplicht moet worden gesteld voor dialysecentra die deel uitmaken van een NIAZ- of JCI-geaccrediteerd of ISO-gecertificeerd ziekenhuis. Daarnaast heeft de CHV een nieuw normendocument ter vervanging van de huidige visitatiestellingen... Lees verder »

Nefrovisie is klaar voor een vernieuwend jaar

Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Nefrovisie heeft met alle dialysecentra, op één na, een dienstverleningsovereenkomst gesloten die aansluit op deze verordening. Ook voor alle onderzoeksprojecten en andere activiteiten zijn de punten op de i gezet. We kunnen nu de (persoons)gegevens van een ieder optimaal beschermen. In... Lees verder »

Jaarboek Nierfunctievervangende behandeling 2017

Nefrovisie heeft in samenwerking met het Landelijk Overleg Nier Transplantatie (LONT), de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) het Jaarboek Nierfunctievervangende behandeling 2017 uitgebracht. In dit jaarboek staan onder andere gegevens die zijn afgeleid uit de jaarrapportages 2017 van Renine en de Nederlandse Orgaan Transplantatie Registratie (NOTR). Voor het eerst zijn vergelijkende data... Lees verder »

Invitational Conference herziening visitatiesystematiek

Onder leiding van Marc ten Dam, internist-nefroloog en voorzitter van de Commissie Herziening Visitatiesystematiek (CHV), is op 29 november 2018 gesproken over het nieuwe concept Normendocument dat de huidige Visitatiestellingen Dialysecentra moet gaan vervangen. Vertegenwoordigers van patiënten (NVN), beroepsverenigingen (DNN, VMWN, LONT, LENN, NFN, V&VN Dialyse en Nefrologie) en de leden van de Plenaire Visitatie... Lees verder »

Mededelingen Visitatie

Aanpassingen ADAS Voor elke hercertificering vraagt Nefrovisie aan het centrum om de gegevens van de internist-nefroloog via een externe vragenlijst in te vullen. In ADAS is vanaf heden ook een externe vragenlijst beschikbaar voor de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA). Wij verzoeken u om ook deze formulieren te laten invullen door de desbetreffende... Lees verder »