Eerste resultaten PROMs in Renine

In oktober 2018 is Nefrovisie gestart met de landelijke uitrol van PROMs voor dialysepatiënten. Met behulp van een online vragenlijst is de registratie in Renine uitgebreid met uitkomsten zoals die door patiënten worden gerapporteerd: Patient Reported Outcome Measures. De PROMs-vragenlijsten gaan over de algemene kwaliteit van leven en over ziektespecifieke klachten. Patiënten die deelnemen... Lees verder »
Serie ‘In de schijnwerpers’ - deel 1: DOMESTICO

Anita van Eck van der Sluijs: ‘Op de bres voor thuisdialyse’

Nefrovisie werkt mee aan een viertal landelijke onderzoeksprojecten naar patiënten met chronisch nierfalen: DOMESTICO, POLDER, OASIS en DIALOGICA. De medisch informatiekundigen van Nefrovisie ondersteunen de onderzoekers van deze projecten met datamanagement, een technische term voor alles wat te maken heeft met het verzamelen en beheren van de onderzoeksgegevens. Natuurlijk heeft elk onderzoek zijn eigen... Lees verder »

Covid-19 in Renine – Update november

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we Covid-19 bij dialysepatiënten. Het doel hiervan is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Eind november zijn er 350 Covid-19 dialysepatiënten geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de gegevens. Inmiddels is het aantal patiënten in de tweede golf hoger dan in... Lees verder »

Enquête dialysecapaciteit

In opdracht van V&VN Dialyse & Nefrologie en de sectie nefrologische bedrijfsvoering van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft Nefrovisie in de maand oktober bij alle dialysecentra in Nederland een vragenlijst uitgezet. Reden hiervoor is het groeiende aantal signalen over problemen met de dialysecapaciteit. In de vragenlijst, die is gericht aan het duaal management... Lees verder »

SKR: analyse impact Covid-19 op niet-Covidzorg

De Covid-19-pandemie heeft een brede impact op de gezondheidszorg. Er is sprake van uitgestelde zorg: operaties worden afgezegd, patiënten gaan met klachten minder snel naar een arts, diagnoses worden laat gesteld of helemaal gemist. De samenwerkende kwaliteitsregistraties (SKR) hebben de handen ineen geslagen en gaan gezamenlijk analyseren wat de gevolgen zijn van de Covid-19-pandemie op... Lees verder »

Covid-19: registratie in Renine – update oktober

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we Covid-19 bij dialysepatiënten. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Op dit moment bevat de registratie 242 Covid-19-dialysepatiënten. Hier vindt u een analyse van de gegevens. Ook in de dialysepopulatie is er duidelijk sprake van een tweede golf. Vanaf juli zijn... Lees verder »

Covid-19 en fysieke visitaties PVC

De tweede golf van Covid-19-besmettingen heeft ertoe geleid dat de Plenaire Visitatie Commissie NFN – V&VN Dialyse & Nefrologie heeft besloten om voorlopig geen fysieke visitaties uit te voeren. Tegelijkertijd is er een werkgroep ingesteld om te onderzoeken of en zo ja, onder welke voorwaarden er een online visitatie in het kader van het kwaliteitssysteem... Lees verder »
Afscheidsinterview

Marc Hemmelder verlaat een tanker die op koers ligt

Op 1 juli 2014 trad Marc Hemmelder in dienst als uitvoerend bestuurder van Nefrovisie. Op 1 oktober 2020 wordt hij afdelingshoofd en hoogleraar nefrologie bij Maastricht UMC+. Hij heeft er zin in. ‘Ik laat Nefrovisie met een gerust hart achter en zie dit Limburgse avontuur als een mooie kans!’ Zeventien jaar heeft Hemmelder met... Lees verder »

COVID-19: registratie in Renine – update september

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we COVID-19 bij dialysepatiënten. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Op dit moment bevat de registratie 170 COVID-19 dialysepatiënten. Hier vindt u een analyse van de gegevens. De recente lichte stijging in incidentie is in overeenstemming met de cijfers in... Lees verder »