Onderzoek naar effecten registratie en visitatie op kwaliteit nefrologische zorg

Nefrovisie is gestart met twee onderzoeken waarin we analyseren in hoeverre de registratie en de visitatie bijdragen aan betere zorguitkomsten. Beide onderzoeken worden financieel ondersteund door een ZonMw-subsidie. Het eerste onderzoek, met de titel “Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering”, wordt uitgevoerd in samenwerking met een aantal andere kwaliteitsregistraties, te weten DICA, LROI, NICE en NHR. Dit onderzoek... Lees verder »

Vaccinatie beschermt dialysepatiënten ook tegen omikronvariant van COVID-19

Landelijk daalt de incidentie van COVID-19 en de nu dominante variant van het virus, de omikronvariant, blijkt minder ziekmakend. De landelijke maatregelen zijn dan ook grotendeels losgelaten. Ook in de dialysepopulatie daalt het aantal infecties en is er sprake van een milder verloop. In de periode vanaf december 2021 zijn 747 COVID-19-infecties geregistreerd in Renine.... Lees verder »

PROMs Dialyse: aanlevering vanuit EPD, nieuw antwoordoverzicht

Voor iedere dialysepatiënt is het van belang om aan te kunnen geven hoe hij zich voelt, wat hij in het dagelijks leven kan doen en van welke symptomen hij last heeft. Door dit aan te geven in een vragenlijst, ontstaat idealiter een beeld van de kwaliteit van zorg die elke patiënt ontvangt. Een achterliggende... Lees verder »

Resultaten enquête opvang Oekraïense vluchtelingen en opstarten landelijk dashboard hemodialysecapaciteit

Naar aanleiding van de Oekraïne-crisis heeft Nefrovisie in samenwerking met NFN en V&VN Dialyse & Nefrologie een uitvraag gedaan bij dialysecentra over aantallen vluchtelingen die zij opvangen en in de nabije toekomst verwachten te gaan opvangen. Daarnaast is de behoefte gepeild voor het actief kunnen monitoren van de beschikbare dialysecapaciteit in een aantal regio's... Lees verder »

Minder certificatietijd voor HKZ-dialyse maakt meer handen aan het bed mogelijk

De HKZ-praktijkrichtlijn bij het auditen van dialysecentra tegen de HKZ-norm Zorg & Welzijn is dit jaar verschenen. Vooruitlopend op publicatie via NEN-HKZ publiceert Nefrovisie het artikel dat NEN-HKZ heeft geschreven op basis van een interview met Marc ten Dam, Peter Luik en Hennie van IJzerloo naar aanleiding van deze praktijkrichtlijn. Meer informatie over deze HKZ-praktijkrichtlijn... Lees verder »

CKD@Werk: arbeidsparticipatie bij mensen met een nierziekte

In onze nieuwsbrief besteden wij graag aandacht aan initiatieven en innovaties die voor het hele nefrologische werkveld van meerwaarde kunnen zijn. Zulke goede voorbeelden kunnen bijvoorbeeld naar voren komen tijdens visitaties of uitkomst zijn van (wetenschappelijk) onderzoek. Onlangs verscheen het eindrapport van CKD@Werk, een kwalitatief onderzoek in het UMCG naar het behouden van werk bij... Lees verder »

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update maart

Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport over de stand van zaken met betrekking tot COVID-19 en vaccinaties zoals geregistreerd in Renine. Het meest recente rapport bevat de cijfers tot en met 28 maart 2022. In dit rapport tonen we achtereenvolgens gegevens over de incidentie en de uitkomsten van COVID-19 in de dialysepopulatie, de vaccinatiestatus en... Lees verder »

Vaccinatie beschermt ook dialysepatiënten tegen COVID-19

Het is nu twee jaar geleden dat het nieuws over een nieuw virus langzaam bij iedereen binnen kwam. Snel daarna is besloten om Renine uit te breiden met gegevens over COVID-19 waardoor we steeds de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de dialysepopulatie inzichtelijk konden maken. Inmiddels zijn we diverse golven en virusvarianten verder en... Lees verder »
Samenwerking met de NTS

Themaboek “Trends in nierfunctievervanging in Nederland”

Nefrovisie heeft in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) een themaboek uitgebracht waarin enkele trends in nierfunctievervangende therapie in Nederland worden  beschreven. In Renine worden gegevens verzameld van de dialysepopulatie en de NTS verzamelt informatie over niertransplantaties, donoren en wachtlijsten. Voor deze publicatie zijn deze informatiebronnen samengebracht.... Lees verder »

Update Nieratlas: cijfers over 2018 en 2019 beschikbaar

Op de website nieratlas.nl zijn cijfers over nierziekten beschikbaar, afkomstig uit declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. De website is met financiering van de Nierstichting ontwikkeld door Amsterdam UMC (locatie AMC), Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en Nefrovisie. Sinds de lancering in 2019 waren al gegevens over de jaren 2012 t/m 2017 beschikbaar, deze week zijn... Lees verder »