Samenwerking met de NTS

Themaboek “Trends in nierfunctievervanging in Nederland”

Nefrovisie heeft in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) een themaboek uitgebracht waarin enkele trends in nierfunctievervangende therapie in Nederland worden  beschreven. In Renine worden gegevens verzameld van de dialysepopulatie en de NTS verzamelt informatie over niertransplantaties, donoren en wachtlijsten. Voor deze publicatie zijn deze informatiebronnen samengebracht.... Lees verder »

Update Nieratlas: cijfers over 2018 en 2019 beschikbaar

Op de website nieratlas.nl zijn cijfers over nierziekten beschikbaar, afkomstig uit declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. De website is met financiering van de Nierstichting ontwikkeld door Amsterdam UMC (locatie AMC), Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en Nefrovisie. Sinds de lancering in 2019 waren al gegevens over de jaren 2012 t/m 2017 beschikbaar, deze week zijn... Lees verder »

Rapportage indicatoren chronische nierschade

Zorginstellingen rapporteren jaarlijks de kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade. Deze kwaliteitsindicatoren zijn gezamenlijk vastgesteld door patiëntenvereniging NVN, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder voorzitterschap van Nefrovisie. Het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens is wettelijk verplicht. De indicatorgegevens zijn openbaar en beschikbaar via zorginzicht.nl en kiesbeter.nl. Publicatie van deze informatie heeft tot... Lees verder »

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update februari

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepatiënten in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport met de bijgewerkte cijfers. In het rapport tonen we achtereenvolgens gegevens over de incidentie en de uitkomsten... Lees verder »

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update januari

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepatiënten in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport met de bijgewerkte cijfers. In het rapport tonen we achtereenvolgens gegevens over de incidentie en de uitkomsten... Lees verder »

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update november

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport met de bijgewerkte cijfers. Tot en met 29 november zijn er 961 dialysepatiënten met COVID-19 geregistreerd... Lees verder »

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update oktober

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport met de bijgewerkte cijfers. Tot en met 18 oktober zijn er 920 dialysepatiënten met COVID-19 geregistreerd... Lees verder »

Mathijs van Oevelen: Spin in het web bij de DIALOGICA-studie

Nefrovisie is betrokken bij een aantal landelijke onderzoeksprojecten naar patiënten met chronisch nierfalen. Nefrovisie ondersteunt de onderzoekers bij het verzamelen en beheren van de gegevens. Natuurlijk heeft elk onderzoek zijn eigen aandachtspunten, maar er is ook overlap, bijvoorbeeld bij de onderdelen uit de patiëntvragenlijsten (o.a. PROMs) en de koppeling met Renine. Nefrovisie neemt een... Lees verder »

Wetenschappelijke publicaties met Renine-data

In Renine worden gegevens verzameld van bijna alle Nederlandse patiënten die worden behandeld met nierfunctievervangende therapie. Nefrovisie gebruikt deze gegevens om inzicht te geven in landelijke ontwikkelingen in behandeling en uitkomsten van de zorg. Ook vindt terugkoppeling naar dialysecentra plaats zodat uitkomsten vergeleken kunnen worden (benchmarking). Daarnaast biedt Renine mogelijkheden voor het beantwoorden van... Lees verder »

COVID-19: vaccinaties in Renine – webinar derde vaccinatie

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport met een de bijgewerkte cijfers. Tot en met 13 september zijn er 896 dialysepatiënten met COVID-19... Lees verder »