Jaarcijfers Renine 2020

Op het interactieve rapportageplatform Nefrodata zijn de landelijke cijfers over nierfunctievervangende therapie over het jaar 2020 beschikbaar. De cijfers zijn afkomstig uit Renine en alle dialysecentra hebben de door hen aangeleverde data gecontroleerd. De transplantatiegegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Orgaantransplantaties Registratie (NOTR). Het aantal patiënten met nierfunctievervangende therapie neemt nog steeds ieder jaar... Lees verder »

Covid-19-pandemie: gegevens uit Renine [bijgewerkt]

De Covid-19-pandemie heeft veel gevolgen gehad voor patiënten met nierfunctievervangende therapie en voor de zorg voor deze patiënten. Om een goed beeld te krijgen van zowel de directe als de indirecte gevolgen van de Covid-19-pandemie analyseert Nefrovisie de gegevens uit Renine over 2020.  Hier willen we alvast een aantal belangrijke bevindingen delen. Uitgebreidere analyses... Lees verder »

IMPACT congres | Gevolgen van de coronapandemie zijn voor de spoedeisende, electieve, chronische, poliklinische, semi-electieve en oncologische zorg

Datum: 21/06/2021 tot 22/06/2021 Locatie: Online Door gebruik van (real-world) data uit kwaliteitsregistraties wordt inzichtelijk wat de gevolgen van de coronapandemie zijn voor de spoedeisende, electieve, chronische, poliklinische, semi-electieve en oncologische zorg. De Samenwerkende kwaliteitsregistraties bestaande uit DICA(link is external), LROI(link is external), LTR-LNAZ(link is external), Nefrovisie(link is external), NHR(link is external), NICE(link is external), NTS(link... Lees verder »

Covid-19 in Renine – Update april

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt Covid-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Tot en met 12 april zijn er 796 dialysepatiënten met Covid-19 geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de gegevens. Van de patiënten met Covid-19 is in totaal 25%... Lees verder »

Jaarboek Nierfunctievervangende therapie

Nefrovisie heeft in samenwerking met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) het Jaarboek Nierfunctievervanging 2019 uitgebracht. Dit jaarboek bevat de belangrijkste gegevens over nierfunctievervangende behandeling in 2019 aangevuld met gegevens over de effecten van de Covid-19-pandemie van het afgelopen jaar. In het jaarboek is de focus gelegd op uitkomsten die er voor patiënten toe doen. Relevante... Lees verder »

Covid-19 in Renine – Update januari

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt Covid-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Tot en met 12 januari zijn er 526 dialysepatiënten met Covid-19 geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de gegevens. Het aantal patiënten in de tweede golf is ruim hoger... Lees verder »

Rapportage Indicatoren chronische nierschade

Zorginstellingen rapporteren jaarlijks de kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade. Deze kwaliteitsindicatoren zijn gezamenlijk vastgesteld door patiëntenvereniging NVN, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder voorzitterschap van Nefrovisie. Publicatie van deze informatie heeft tot doel de transparantie over de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Voor het rapportagejaar 2019 gaat het om zes... Lees verder »

Jaarrapport Renine

Landelijke cijfers uit Renine zijn beschikbaar via Nefrodata. Daarnaast publiceert Nefrovisie jaarlijks in samenwerking met de sectie Registratie van de NFN het Renine jaarrapport. Hierin staan uitgebreidere analyses en duiding van de gegevens. Het aantal patiënten behandeld met nierfunctievervangende therapie blijft groeien, waarbij met name een toename is te zien in het aantal patiënten... Lees verder »

Covid-19 in Renine – Update december

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we Covid-19 bij dialysepatiënten. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Eind december zijn er 439 Covid-19 dialysepatiënten geregistreerd in Renine. Een stijging van 25% ten opzichte van eind november. Hier vindt u een analyse van de gegevens. Het aantal patiënten... Lees verder »
Marc ten Dam ook na 1 januari uitvoerend bestuurder Nefrovisie!

Integraal kwaliteitssysteem voor de nefrologie ligt binnen bereik

Sinds 1 juli heeft Nefrovisie een nieuwe uitvoerend bestuurder: Marc ten Dam (58). Hoewel hij deze functie aanvankelijk op interim-basis zou vervullen, heeft hij besloten dat hij dit ook na 1 januari 2021 wil blijven doen. Het bestuur van Nefrovisie heeft dit besluit bekrachtigd met een benoeming voor een periode van 3 jaar. Ten... Lees verder »