Enquête dialysecapaciteit

In opdracht van V&VN Dialyse & Nefrologie en de sectie nefrologische bedrijfsvoering van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft Nefrovisie in de maand oktober bij alle dialysecentra in Nederland een vragenlijst uitgezet. Reden hiervoor is het groeiende aantal signalen over problemen met de dialysecapaciteit. In de vragenlijst, die is gericht aan het duaal management... Lees verder »

SKR: analyse impact Covid-19 op niet-Covidzorg

De Covid-19-pandemie heeft een brede impact op de gezondheidszorg. Er is sprake van uitgestelde zorg: operaties worden afgezegd, patiënten gaan met klachten minder snel naar een arts, diagnoses worden laat gesteld of helemaal gemist. De samenwerkende kwaliteitsregistraties (SKR) hebben de handen ineen geslagen en gaan gezamenlijk analyseren wat de gevolgen zijn van de Covid-19-pandemie op... Lees verder »

Covid-19: registratie in Renine – update oktober

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we Covid-19 bij dialysepatiënten. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Op dit moment bevat de registratie 242 Covid-19-dialysepatiënten. Hier vindt u een analyse van de gegevens. Ook in de dialysepopulatie is er duidelijk sprake van een tweede golf. Vanaf juli zijn... Lees verder »

Covid-19 en fysieke visitaties PVC

De tweede golf van Covid-19-besmettingen heeft ertoe geleid dat de Plenaire Visitatie Commissie NFN – V&VN Dialyse & Nefrologie heeft besloten om voorlopig geen fysieke visitaties uit te voeren. Tegelijkertijd is er een werkgroep ingesteld om te onderzoeken of en zo ja, onder welke voorwaarden er een online visitatie in het kader van het kwaliteitssysteem... Lees verder »
Afscheidsinterview

Marc Hemmelder verlaat een tanker die op koers ligt

Op 1 juli 2014 trad Marc Hemmelder in dienst als uitvoerend bestuurder van Nefrovisie. Op 1 oktober 2020 wordt hij afdelingshoofd en hoogleraar nefrologie bij Maastricht UMC+. Hij heeft er zin in. ‘Ik laat Nefrovisie met een gerust hart achter en zie dit Limburgse avontuur als een mooie kans!’ Zeventien jaar heeft Hemmelder met... Lees verder »

COVID-19: registratie in Renine – update september

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we COVID-19 bij dialysepatiënten. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Op dit moment bevat de registratie 170 COVID-19 dialysepatiënten. Hier vindt u een analyse van de gegevens. De recente lichte stijging in incidentie is in overeenstemming met de cijfers in... Lees verder »

Nierstichting steunt groot onderzoek naar Corona

Nierpatiënten zijn extra vatbaar voor ernstige complicaties als ze het coronavirus oplopen. Direct na de start van de pandemie is een groep Nederlandse onderzoekers gestart met een groot Europees onderzoek (ERACODA). Doel is om meer te weten over de kansen en risico’s voor nierpatiënten die positief testen met COVID-19, maar ook hoe hun herstel... Lees verder »

COVID-19: registratie in Renine – update juli

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we COVID-19 bij dialysepatiënten. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Op dit moment bevat de registratie 149 COVID-19 dialysepatiënten. In vergelijking met de analyse van begin juni is dit een toename van 5 patiënten. De lage instroom is in overeenstemming... Lees verder »