Rapportages Renine

In onze Themanieuwsbrief Registratie berichtten wij al uitvoerig over de vernieuwingen rondom de registratie. Samen met IVZ werken we bijvoorbeeld aan vernieuwing van de online rapportages. In een demofilmpje kunt u alvast zien welke mogelijkheden de rapportagetool van IVZ (IVisualZ) zoal kan bieden. Daarnaast heeft de sectie Registratie van de NFN de afgelopen tijd... Lees verder »

Thema: registratie

Achter de schermen is er veel in beweging bij Nefrovisie. In deze themanieuwsbrief over registratie wil ik graag met u stilstaan bij de vernieuwing van Renine. Onze waardevolle registratie wordt op dit moment toekomstgericht vernieuwd. Dit zal voor de zorgprofessionals en nefrologische centra een aantal veranderingen tot gevolg hebben. Nefrovisie wil hierbij graag optimale... Lees verder »

Vernieuwing van de registratie:
samen zaaien, samen oogsten

Dr. Frans van Ittersum, voorzitter van de sectie Registratie van de NFN, legt uit waarom vernieuwing van de registratie nodig is en wat dat moet opleveren voor de dialysecentra. Frans van Ittersum is een drukke baas. Behalve hoofd van drie dialysecentra in Amsterdam en Amstelveen is hij onder andere bestuurslid van Nefrovisie en hoofd van... Lees verder »

Vernieuwing Renine

Renine levert de dialysecentra en andere belanghebbenden nuttige informatie over de feitelijke en benodigde dialysecapaciteit en over de kwaliteit van de nierfunctievervangende behandeling. Registratiedata die de centra aanleveren vormen hiervoor de basis. Een vernieuwing van de registratie is noodzakelijk om aan de eisen van deze tijd te kunnen voldoen. In 2014 heeft Nefrovisie de stichting... Lees verder »

Aanlevering gegevens aan Renine vanaf 2016

Renine verzamelt al sinds 1986 op landelijk niveau gegevens van dialysepatiënten. Centra zijn verplicht deze gegevens aan te leveren. Het gaat hier om kerngegevens zoals leeftijd, geslacht, primaire diagnose en behandelvorm, en ook mutaties van centrum- en therapiegegevens. Sinds 2010 worden er ook klinische gegevens, destijds Renine-plus gegevens genoemd, op vrijwillige basis verzameld. Aanvankelijk... Lees verder »

Voortgang pilot dataverificatie Renine

In september is Nefrovisie gestart met een pilot voor dataverificatie van de Renine-data. Dataverificatie is nodig om te toetsen of de geregistreerde gegevens in Renine door het dialysecentrum juist en volledig zijn aangeleverd. Dit is van groot belang voor de betrouwbaarheid van uitkomsten van Renine. In een pilot willen we testen of de ontworpen... Lees verder »

Juridische borging Renine

Voor een klinische registratie als Renine is het belangrijk om vast te leggen op welke wijze patiëntengegevens worden aangeleverd, verwerkt en opgeslagen. Daarbij moet voldaan worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) omtrent omgang met privacygevoelige informatie. De Europese Commissie heeft besloten dat de huidige richtlijn van de privacyverordening moet worden aangepast. De verwachting... Lees verder »

Vergoedingsregels dure geneesmiddelen

Naar aanleiding van een vraag uit het veld is door Jos Barendregt, voorzitter sectie Nefrologische Bedrijfsvoering van de NFN, bij de NIV uitleg gevraagd naar de vergoedingsregels voor dure geneesmiddelen. mr. M.I.W. (Marjolijn) Verstegen, beleidsadviseur, NIV, heeft de volgende uitleg gegeven: De volgende beoordelingscriteria zijn van toepassing bij het aanvragen van een add-on: Beoordelingscriterium 1: het geneesmiddel... Lees verder »

“Registratie staat in dienst van goede patiëntenzorg”

Aline Hemke werkt voor Nefrovisie op de locatie Leiden. Samen met haar collega’s Sylvia Vogelaar en Katja van Es runt zij de Registratie Nierfunctievervanging Nederland (Renine). Daarnaast werkt ze twee dagen per week voor de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) als onderzoeker. Aline houdt zich vooral bezig met extractie en management van data die de centra... Lees verder »

Patiënt Reported Outcome Measures nefrologie

Nefrovisie is in samenspraak met de Nierpatienten Vereniging Nederland (NVN) en de Nederlandse federatie voor Nefrologie (NFN) voornemens om PROMs te introduceren. Het is belangrijk dat het perspectief van de patiënt een zorgvuldig afgewogen aandeel krijgt in de registratie van indicatoren binnen Renine. Patient Reported Outcomes (PROs) zijn aspecten van eigen gezondheid (ook in... Lees verder »