Nieuws

Nefrovisie gecertificeerd voor NEN 7510

Hoe kun je als zorgorganisatie zichtbaar maken dat je goed met gegevens omgaat? Daar is de norm ‘NEN 7510 (Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg)’ voor. Nefrovisie heeft in februari 2020 het certificaat behaald voor deze norm. We leggen graag uit wat het behalen van dit certificaat voor onze dienstverlening betekent.

Nefrovisie verwerkt veel informatie. Natuurlijk de patiëntgegevens in Renine, maar bijvoorbeeld ook alle informatie rondom de visitatie. Wij vinden het van groot belang om aan de patiënten, de centra en onze relaties te laten zien dat we met veel zorg en aandacht voor informatiebeveiliging met al deze gegevens omgaan. Daarom hebben wij ons laten auditen tegen de norm NEN 7510. Het aandachtsgebied bij de certificering: ‘Informatiebeveiliging gerelateerd aan het ondersteunen van het kwaliteitssysteem in de gehele nefrologische keten’. Dit betekent dat de scope van informatiebeveiliging al onze processen omvat.

Met het behalen van het certificaat toont Nefrovisie aan dat de risico’s rondom de verwerking van gegevens (en patiëntgegevens in het bijzonder) door beveiligingsmaatregelen zijn teruggebracht tot een acceptabel niveau. Het implementatietraject heeft zo’n twee jaar geduurd. Het certificaat is een beginpunt; zoals bij ieder kwaliteitsmanagementsysteem gaat het ook bij informatiebeveiligingsmanagement om continu verbeteren. Wij zullen de ontwikkelingen op ICT-gebied vanzelfsprekend nauwlettend volgen.

NEN houdt een overzicht van afgegeven certificaten bij. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Binnen deze periode wordt ook tussentijds getoetst. Daarbij is er extra aandacht voor de normen NEN 7512 (Gegevensuitwisseling) en NEN 7513 (Logging). Deze normen zijn uitwerkingen van en aanvullingen op de NEN 7510. Vooral de aandacht voor elektronische gegevensuitwisseling sluit aan bij de wens van Nefrovisie en de Federatie Medisch Specialisten om in de komende jaren aanlevering vanuit de bron te realiseren, om zo de registratielast voor zorgmedewerkers te verminderen.

Voor meer informatie over informatiebeveiliging binnen Nefrovisie kunt u contact opnemen met Sylvia Vogelaar