Nieuws

Zicht op nierzorg: kwaliteit gaat door!

Deze nieuwsbrief komt uit op World Kidney Day, dat dit jaar in het teken staat van preventie, opsporing en gelijke toegang tot zorg voor nierpatiënten. De actualiteit is echter dat de wereld – en ook de nefrologie – in de ban is van de uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2), het virus dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. Dit virus heeft ook een hoge last voor nierpatiënten en het zorgsysteem tot gevolg.

Nefrovisie heeft ook aanpassingen aan het kwaliteitssysteem dialyse doorgevoerd in verband met de uitbraak van het coronavirus. In samenspraak met NFN en V&VN is besloten dat dialysecentra voorlopig niet bezocht zullen worden door leden van de visitatiecommissie. Dit heeft een aantal redenen:

  • Kwetsbaarheid van de patiëntenpopulatie
  • Risico van besmetting / kruisbesmetting van ziekenhuispersoneel om een tekort aan dialyseverpleegkundigen te voorkomen

We blijven actief contact houden met de dialysecentra en beroepsverenigingen over de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19.

In de nieuwsbrief komen een aantal onderwerpen over kwaliteit aan bod, zoals een interview met prof. dr. Friedo Dekker over de kwaliteitsregistratie en een artikel van dr. Marc ten Dam over de vernieuwing van het kwaliteitssysteem. De toelichting op het Jaarboek nierfunctievervangende behandeling en de lancering van de nieratlas maken daarnaast duidelijk dat Nefrovisie in staat is om chronische nierziekte in kaart te brengen en te delen met belangstellenden.

Tot slot wil ik hierbij mijn vertrek bij Nefrovisie per 1 juli a.s. aankondigen. Vanaf 1 oktober ben ik benoemd als afdelingshoofd en hoogleraar nefrologie in het Maastricht UMC+. De komende maanden zal het bestuur van Nefrovisie een opvolger werven en zal ik zorgdragen voor een optimale overdracht. Het is in ons aller belang om de ondersteuning vanuit Nefrovisie voor het landelijk kwaliteitsbeleid te continueren. Dat we dit vanaf februari 2020 met een NEN7510 certificaat kunnen doen maakt ons erg trots.

 

Marc Hemmelder
Uitvoerend bestuurder