Nieuws

COVID-19: registratie in Renine

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we COVID-19 bij dialysepatiënten. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen.

De dataset die in RENINE wordt verzameld is beperkt. Er worden 5 items gevraagd indien een patiënt COVID-19 heeft:

  • Datum diagnose COVID-19
  • Is de patiënt positief getest
  • Wel of geen ziekenhuisopname
  • Wel of geen IC-opname
  • Wel of niet overleden door COVID-19

Hier vindt u de eerste resultaten vanuit de registratie tot 26 april in Renine. Deze cijfers geven de ingevoerde data in Renine weer. Het is mogelijk dat deze data nog niet volledig zijn, omdat nog niet alle centra dit hebben geregistreerd.

We danken alle centra zeer voor deze extra registratie inspanning tijdens de pandemie.