Klantadviesraad Nefrovisie

Op 8 april 2015 vindt de eerste bijeenkomst van de Klantadviesraad plaats. Nefrovisie heeft deze raad ingesteld omdat wij veel waarde hechten aan een kritische beoordeling van onze ondersteuning en diensten. Met name is het van belang om te weten hoe de samenwerking met Nefrovisie in de dagelijkse praktijk ervaren wordt. Ook zal de conceptbegroting jaarlijks ter beoordeling voorgelegd worden aan de raad.

Aan de beroepsverenigingen is gevraagd om mensen te kandideren voor de Klantadviesraad. De samenstelling van de raad is als volgt:

  • Mevr. S.E. Dingemanse, Zaans Medisch Centrum, namens V&VN
  • Mevr. I. van Drongelen, Scheper Ziekenhuis Emmen, namens V&VN
  • Dr. R. Westerhuis, Dialyse Centrum Groningen, namens NFN
  • Mevr. A.A.D. Roeven, VieCuri Medisch centrum, namens VMWN
  • Mevr. M. Havinga-Kosters, Radboudumc, namens DNN
  • Dhr. F. Vogels, Laurentius Ziekenhuis, namens VDT
  • Drs. J.A.J. Bart, Nierpatiënten Vereniging Nederland

De raad zal uit haar midden een voorzitter kiezen en komt twee keer per jaar bijeen. Op de website van Nefrovisie maken we een mogelijkheid voor professionals om opmerkingen over de dienstverlening van Nefrovisie bij de Klantadviesraad neer te leggen.

Met vragen over de Klantadviesraad kunt u terecht bij Marc Hemmelder