Nieuws

Trends in nierfunctievervanging in Nederland 

Afgelopen januari is een nieuwe editie van de jaarlijkse publicatie “Trends in Nierfunctievervanging in Nederland” verschenen. Dit is een gezamenlijke publicatie van Nefrovisie, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie, het Landelijk Overleg Niertransplantatie en de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) waarin we een overzicht geven van de belangrijkste data zoals die in de kwaliteitsregistratie Nefrodata van Nefrovisie en de Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie (NOTR) van de NTS zijn verzameld in 2022. 

 Naast een algemeen deel worden de volgende drie thema’s onder de aandacht gebracht:  

  • Wachtlijst voor niertransplantaties   
  • Thuisdialyse  
  • Verhouding zorgbehoefte en capaciteit voor centrumhemodialysebehandeling Met veel dank aan de samenwerkingspartners die bijgedragen hebben aan dit resultaat en in het bijzonder aan de ziekenhuizen en dialysecentra die gegevens aangeleverd hebben.  

 Een uitgebreidere rapportage van de gegevens uit Nefrodata over het rapportagejaar 2022 is hier te vinden.