Nieuws

Positief advies opname Nefrodata in kwaliteitsregister 

Zorginstituut Nederland richt een nieuw register voor kwaliteitsregistraties op om de regie op kwaliteitsregistraties te verbeteren. Nefrovisie heeft een positief advies ontvangen van de Inhouds-Governancecommissie (IGC) en de Data-Governancecommissie (DGC) voor opname in het kwaliteitsregister voor 3 jaar.  

 Nefrodata voldoet aan de criteria die de IGC en DGC opgesteld hebben.  De volgende stap is het indienen van een aanvraag voor opname in het register bij het Zorginstituut Nederland. Na opname in het register zal bij Zorgverzekeraars Nederland structurele financiering voor de kwaliteitsregistratie aangevraagd worden. 

 Na inwerkingtreding van de wet kwaliteitsregistraties zorg (wetswijziging Wkkgz) betekent opname in het register een wettelijke grondslag voor verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van verbetering van de kwaliteit van zorg. Het is voor dit doel dan niet meer nodig dat patiënten toestemming geven voor het aanleveren van gegevens aan Nefrodata.   

 Voor meer informatie, lees de artikelen ‘Toetsing Nefrodata voor register kwaliteitsregistratiesen Register voor kwaliteitsregistraties‘ uit eerdere nieuwsbrieven.