Nieuws

Nieratlas: feiten over nierziekten op basis van DBC’s en zorgactiviteiten

Op 12 december 2019 is de website nieratlas.nl gelanceerd. Dit is een van de resultaten van een driejarig onderzoeksproject van Amsterdam UMC (locatie AMC), Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en Nefrovisie, gefinancierd door de Nierstichting. Op de dag dat de website live ging, bracht Nefrovisie hierover een Nieuwsflits uit.

Hoe staat het met de zorg voor nierpatiënten in Limburg? En hoe in Zeeland? Om inzicht te krijgen in landelijke feiten over de zorg voor mensen met chronisch nierfalen en de kosten daarvan, is een Nieratlas ontwikkeld. De Nierstichting heeft in 2016 een subsidie toegekend aan het Amsterdam UMC (locatie AMC), Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en Nefrovisie om deze atlas te ontwikkelen. De gebruikte gegevens komen uit de database Vektis van de zorgverzekeraars. Vektis verzamelt gegevens op basis van de bij zorgverzekeraars gedeclareerde zorg. Het gaat hier om voorgeschreven medicijnen, de verrichtingen van huisartsen en ziekenhuizen en alle overige vormen van verzekerde zorg.

Regionale verschillen in kaart
De Nieratlas gaat over patiënten met chronisch nierfalen. Sommigen van hen worden behandeld met dialyse of een niertransplantatie. De atlas levert nieuwe inzichten op landelijk niveau, maar ook per regio. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het percentage ziekenhuisopnames bij dialysepatiënten hoger is in Groningen (69%) dan in Utrecht (53%). Onderzoek naar de oorzaken van regionale verschillen in de zorg kan handvatten opleveren ter preventie van nierziekten en complicaties, verbeteringen in de kwaliteit van deze zorg en verlaging van de zorgkosten.

Lancering website
De website nieratlas.nl is op 12 december 2019 live gegaan. De Nieratlas zal jaarlijks worden geüpdatet in samenwerking tussen Nefrovisie en Vektis. Hiermee is een belangrijk ankerpunt voor het monitoren van toekomstige data over nierzorg tot stand gekomen.


Figuur op de nieratlas: het percentage hemodialysepatiënten dat in 2017 de cardioloog bezocht