Nieuws

Landelijke cijfers Renine 2019 beschikbaar

De landelijke cijfers van Renine zijn bijgewerkt en uitgebreid met gegevens over 2019. Deze cijfers en de bijbehorende grafieken zijn beschikbaar via Nefrodata. De dekkingsgraad is vergelijkbaar met vorige jaren. Voor het aantal patiënten op 31-12-2019 is dit 96% en voor de instroom van patiënten in 2019 93%.

Hartelijk dank aan alle centra voor het aanleveren van de gegevens en het controleren van de cijfers over 2019.