“We kunnen de komende jaren grote stappen zetten”

Heleen Boelens kwam in 2010 in dienst bij het Hans Mak instituut als medewerker Visitatie en Certificering. Ze maakte de transitie naar Nefrovisie van dichtbij mee en ze is er positief over. “In Nefrovisie komt alles samen: registratie, richtlijnen, visitatie en certificering. We kunnen nu een krachtig kwaliteitsbureau vormen waarin alle beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.” Heleen... Lees verder »

Nefrologiedagen 2015

Ook dit jaar heeft Nefrovisie van de NND-organisatie gelegenheid gekregen om haar activiteiten te presenteren op de Nefrologiedagen in Veldhoven. Op dinsdag 31 maart zal Marc Hemmelder in het paramedisch programma een update van de geplande activiteiten voor 2015 geven. Aan bod komen de ervaringen van centra bij (de ontwikkeling van de) HKZ-visitaties, de... Lees verder »

Opleidingen Nefrovisie populair

Onlangs heeft Nefrovisie het opleidingsaanbod uitgebreid met een eendaagse opleiding voor het opzetten van een ‘Prospectieve Risico-Inventarisatie’ (PRI). De nieuwe opleiding blijkt populair: al na een week was de eerste editie op 11 maart volgeboekt. Ook de komende tweedaagse training ‘Interne audit’, op 26 maart en 15 april, loopt goed vol. Voor de opfriscursus... Lees verder »

Klantadviesraad Nefrovisie

Op 8 april 2015 vindt de eerste bijeenkomst van de Klantadviesraad plaats. Nefrovisie heeft deze raad ingesteld omdat wij veel waarde hechten aan een kritische beoordeling van onze ondersteuning en diensten. Met name is het van belang om te weten hoe de samenwerking met Nefrovisie in de dagelijkse praktijk ervaren wordt. Ook zal de... Lees verder »

Jaarcontrole Renine

Aan het begin van ieder jaar stuurt Nefrovisie de dialysecentra een statusoverzicht van alle patiënten die op 1 januari in Renine waren geregistreerd. Deze zogeheten jaarcontrole is bedoeld om de compleetheid en juistheid van de in Renine geregistreerde gegevens te kunnen waarborgen. De centra kunnen eventuele correcties op de jaarcontrole aan Nefrovisie doorgeven, waarna... Lees verder »

Nieuwe opleiding in 2015

Het opleidingsaanbod van Nefrovisie wordt in 2015 uitgebreid. Naast de tweedaagse training 'Interne audit' en een opfriscursus voor getrainde interne auditoren, staat op 11 maart aanstaande de eerste opleiding 'Prospectieve risico-inventarisatie' (PRI) gepland. Meer informatie over deze nieuwe opleiding vindt u hier.   In de eerste helft van 2015 staan de volgende opleidingen op het programma: -... Lees verder »

Een nieuw jaar, nieuwe kansen

Op 1 januari viert Nefrovisie haar eerste verjaardag. Het is een druk en boeiend jaar geweest. Vanuit een nieuwe bestuurlijke structuur zijn doelen en focus opnieuw gekozen. Daaraan voorafgaand hebben we ons oor goed te luisteren gelegd bij onze relaties, om ervoor te zorgen dat we kunnen voldoen aan de verwachtingen. We zien het... Lees verder »

Beleidsadviesraad en Klantadviesraad

De Beleidsadviesraad en de Klantadviesraad zijn belangrijke organen voor Nefrovisie. Via deze raden houden we voeling met het werkveld en krijgen we waardevolle input voor beleid en productontwikkeling. De Beleidsadviesraad kwam op 26 november voor de tweede keer bijeen. Voor de oprichting van de Klantadviesraad zijn de voorbereidingen getroffen. Beleidsadviesraad De Beleidsadviesraad heeft op 26 november... Lees verder »

Patiëntperspectief

Nierpatiënten hebben recht op juiste en volledige informatie, maar wie neemt het initiatief en wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de patiëntenvoorlichting? Nefrovisie is hierover in gesprek gegaan met de NVN en de Nierstichting. Behalve informatie voor de patiënt is ook feedback van de patiënt over de uitkomsten van zorg van grote waarde.... Lees verder »

Overige ontwikkelingen

Goed nieuws: alle centra hebben de patiëntbijdrage 2014 voldaan! Dat stelt Nefrovisie in staat om haar plannen verder te verwezenlijken, zoals de registratiepilot in vijf centra, het verwerken van de resultaten van de CQI Dialyse in 2014 en de automatisering van het visitatiesysteem.  Pilot vernieuwing Renine De Renine-pilot met Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) is van start... Lees verder »