Nieuwe opleiding in 2015

Het opleidingsaanbod van Nefrovisie wordt in 2015 uitgebreid. Naast de tweedaagse training 'Interne audit' en een opfriscursus voor getrainde interne auditoren, staat op 11 maart aanstaande de eerste opleiding 'Prospectieve risico-inventarisatie' (PRI) gepland. Meer informatie over deze nieuwe opleiding vindt u hier.   In de eerste helft van 2015 staan de volgende opleidingen op het programma: -... Lees verder »

Een nieuw jaar, nieuwe kansen

Op 1 januari viert Nefrovisie haar eerste verjaardag. Het is een druk en boeiend jaar geweest. Vanuit een nieuwe bestuurlijke structuur zijn doelen en focus opnieuw gekozen. Daaraan voorafgaand hebben we ons oor goed te luisteren gelegd bij onze relaties, om ervoor te zorgen dat we kunnen voldoen aan de verwachtingen. We zien het... Lees verder »

Beleidsadviesraad en Klantadviesraad

De Beleidsadviesraad en de Klantadviesraad zijn belangrijke organen voor Nefrovisie. Via deze raden houden we voeling met het werkveld en krijgen we waardevolle input voor beleid en productontwikkeling. De Beleidsadviesraad kwam op 26 november voor de tweede keer bijeen. Voor de oprichting van de Klantadviesraad zijn de voorbereidingen getroffen. Beleidsadviesraad De Beleidsadviesraad heeft op 26 november... Lees verder »

Patiëntperspectief

Nierpatiënten hebben recht op juiste en volledige informatie, maar wie neemt het initiatief en wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de patiëntenvoorlichting? Nefrovisie is hierover in gesprek gegaan met de NVN en de Nierstichting. Behalve informatie voor de patiënt is ook feedback van de patiënt over de uitkomsten van zorg van grote waarde.... Lees verder »

Overige ontwikkelingen

Goed nieuws: alle centra hebben de patiëntbijdrage 2014 voldaan! Dat stelt Nefrovisie in staat om haar plannen verder te verwezenlijken, zoals de registratiepilot in vijf centra, het verwerken van de resultaten van de CQI Dialyse in 2014 en de automatisering van het visitatiesysteem.  Pilot vernieuwing Renine De Renine-pilot met Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) is van start... Lees verder »

Begroting Nefrovisie goedgekeurd

Het Nefrovisie-bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering van 26 augustus jl. de begroting voor 2015 goedgekeurd. De begroting is op 1 september 2014 verstuurd aan alle raden van bestuur en verpleegkundig hoofden van de dialysecentra/-afdelingen. Dit is volgens de afspraak na afstemming over de verhoogde centrumbijdrage met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Krachten gebundeld In 2014... Lees verder »

Nefrovisie blijft scholing professionals organiseren

In 2014 signaleerde Nefrovisie een grote belangstelling voor cursussen op het gebied van kwaliteit in de nefrologie. Daarom zullen we ook in de komende jaren trainingen en cursussen voor professionals organiseren. Op vrijdag 14 november en vrijdag 12 december wordt een nieuwe tweedaagse training ‘Interne audit’ aangeboden. Aanmelden voor deze training kan tot 25... Lees verder »

Gratis CQI Dialyse

Nefrovisie biedt de dialysecentra de mogelijkheid om kosteloos een online patiëntenenquête (NVN Kwaliteitstoets - CQI Dialyse) uit te voeren. Nefrovisie verwerkt de resultaten en maakt begin januari een spiegelrapportage met geaggregeerde gegevens van alle centra. Aanmelden is mogelijk tot 1 november. Grote belangstelling Op dit moment hebben 17 dialysecentra zich aangemeld voor de uitvoering van het... Lees verder »

Vernieuwing Renine

Nefrovisie werkt samen met IVZ hard aan de vernieuwing van Renine. Er is een aantal belangrijke keuzes gemaakt, vooral op het gebied van privacybescherming. De vernieuwingen zullen in een pilot worden getest bij vijf centra. De voorlopige resultaten van de pilot worden in maart 2015 bekendgemaakt tijdens de NND-dagen. De pilotregistratie loopt parallel aan Renine,... Lees verder »