Meten is weten, pijn en pijnbestrijding bij dialysepatiënten

diagram-pijncijferProbleemstelling:

Pijn bij dialysepatiënten, anders dan pijn bij het aanprikken van de AV fistel, is een onderschat probleem. Uit de schaarse literatuur blijkt dat 50% van de dialysepatiënten pijn heeft. Meer dan de helft van de aangegeven pijn is matig tot ernstig en vaak chronisch van aard (bestaat langer dan 3 maanden). Deze patiënten zijn at risk voor slapeloosheid en depressie. De populatie dialysepatiënten veroudert. Het is bekend dat chronische pijn bij de oudere mens vaker voorkomt. Chronische pijn heeft een forse impact op kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, stemming en gaat gepaard met aanzienlijke directe en indirecte kosten.

Doelstelling:

Ontwikkelen pijnprotocol om pijn te meten.

Acties:

Een kwaliteitsproject in 2012 wees uit dat 60% van de HD patiënten van de dialyseafdeling van Tergooi matige tot ernstige pijn had, 76% hiervan had chronische pijn. Bij de PD patiënten had 14% ernstige pijn. Het advies om een pijnprotocol te ontwikkelen en pijn te gaan meten werd opgevolgd. De vraag werd hierbij gesteld of pijnbestrijding bij de dialysepatiënt het terrein van de huisarts of dat van de nefroloog is. Daar pijn ook een verpleegkundig aandachtpunt is , en de HD patiënt 3 maal per week aanwezig is in het dialysecentrum, biedt dit een uitstekende mogelijkheid om de pijn te vervolgen. Daarnaast kan het voorschrijven van pijnmedicatie door de huisarts niet plaatsvinden zonder de nefroloog te consulteren; besloten werd om pijnbestrijding te includeren binnen de dialysezorg.

Evaluatie

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is de aandacht voor pijn ingebed bij dialysecentrum ’t Gooi en de dialyseafdeling van Tergooi.