Praktijkvoorbeelden

Nierfalen keuzehulp

De Nierfalen keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en zijn/haar behandelteam te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze. De keuzehulp biedt patiënten per behandeloptie essentiële informatie voor het maken van deze keuze. Per onderwerp kunnen ze voor verdere verdieping eenvoudig doorklikken naar het gerelateerde dossier op Nieren.nl en de ervaringsverhalen op de Nierwijzer. Ook is de keuzehulp aangevuld met beschikbare uitkomstinformatie die behulpzaam kan zijn bij het afwegen van de behandelopties. Naast informatie over de behandelopties wordt de patiënt gevraagd om na te denken over wat hij of zij belangrijk vindt aan de hand van open vragen. Ook wordt de patiënt ondersteund bij het wikken en wegen, door aan de hand van stellingen met schuifjes aan te geven wat beter past bij zijn of haar persoonlijke voorkeur. In de keuzehulp kan de patiënt aangeven of ze al een behandelvoorkeur hebben en toelichten waarom. De keuzehulp geeft geen advies voor één van de behandelopties. De patiënt sluit de keuzehulp af met een samenvatting, waarop alle ingevulde vragen en voorkeuren overzichtelijk worden weergegeven. De samenvatting kan worden gebruikt in het gesprek tussen patiënt en de zorgprofessional waarin de opties samen worden afgewogen en de (voorlopige) keuze voor behandeling wordt gemaakt.

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de geldende richtlijn. De keuzehulp is ontwikkeld in een landelijke multidisciplinaire werkgroep samen met nefrologen, een verpleegkundig specialist, een medisch maatschappelijk werker, onderzoekers en patiëntvertegenwoordigers van NVN. De Nierfalen keuzehulp is een initiatief van Santeon en ZorgKeuzeLab in samenwerking met NVN, NFN, Nieren.nl, DOMESTICO en DIALOGICA. Met deze partijen wordt de keuzehulp ook geactualiseerd en doorontwikkeld.

Om de keuzehulp voor een patiënt optimaal te kunnen inzetten, is de inbedding in het voorlichtings- en keuzeproces vanuit de ziekenhuizen en daarmee een gedegen implementatie belangrijk.

Contactpersoon

Santeon: Nelly van Uden, programma manager Samen Beter, n.vanuden@santeon.nl
Maasstad Ziekenhuis: René van den Dorpel, internist-nefroloog, DorpelM@maasstadziekenhuis.nl

Links

nierfalen.keuzehulp.nl/over-keuzehulp voor informatie over de keuzehulp
nierfalen.keuzehulp.nl/specialist voor informatie over proefgebruik en structurele implementatie
experiment-uitkomstindicatoren.nl voor informatie over Experiment Uitkomstindicatoren waarbinnen onder andere de Nierfalen keuzehulp is ontwikkeld.