Groepsconsulten tijdens dialyse: nuttig én leuk

Brechje appel en druivenProbleemstelling:

Uit ervaring van de diëtisten van het Rijnland ziekenhuis blijkt dat hemodialysepatiënten de mondelinge theoretische informatie tijdens een consult onvoldoende kunnen begrijpen, onthouden en toepassen. Mogelijk komt dit doordat meer dan 76 % van de patiënten ouder is dan 65 jaar. Daarbij komt dat het dieet ingewikkeld is. De dieet compliance kan beter. De behandeling wordt door veel patiënten als langdurig ervaren. Bovendien hebben de patiënten onderling weinig contact tijdens de dialysebehandeling.

Doelstellingen:
  • Voorlichting op maat: Zo simpel mogelijk de informatie aanbieden met een presentatie, uitwisseling van informatie onderling en op een zo leuk mogelijke manier  (ook visueel) aangeboden.
  • Compliance verbeteren: Met als doelen betere bloedwaardes of minder ondervoeding bijvoorbeeld.
  • Afleiding: Door een leuke activiteit. Zo ervaren de patiënten mogelijk dat de tijd iets sneller gaat.
  • Lotgenoten contact stimuleren: Door een interactief programma hebben de mensen samen plezier en contact.
Acties:

Sinds 2010 organiseren we themaweken. Dit is als een spontaan idee begonnen. Tijdens een thema week krijgt een groep (per unit 3-6 patiënten) dialysepatiënten een interactief programma aangeboden waar informatie kan worden uitgewisseld. Het meest effectief is als patiënten iets leerzaams vertellen aan andere patiënten. Zo beklijft de informatie beter. Er zijn inmiddels diverse themaweken georganiseerd, ook voor de patiënten die peritoneaal dialyse ondergaan. De volgende onderwerpen zijn besproken: eiwitten, kalium, vocht en zout, leef gezond en dieet bij pd. In 2014 wordt een Fosfaatweek georganiseerd. De thema’s kunnen in de loop van de tijd herhaald worden. Een themaweek omvat een aantal standaard elementen:

  • Interactieve PowerPoint met vraagstellingen en theorie
  • Een gezond hapje
  • Een quiz en evaluatie
  • Een herinnering (brochure) met attentie en prijzen
Evaluatie:

De groepsconsulten waren een groot succes. De patiënten wilden meer en vaker zo’n bijzondere week, want het werd als leuk en leerzaam ervaren en de dialysetijd leek hierdoor korter. De diëtisten waren ook enthousiast; er kon meetbaar worden vastgesteld dat het werkte (de kaliumweek bijvoorbeeld). Inmiddels streven we naar een jaarlijkse lunch voor de peritoneaal dialysepatiënten en drie keer per jaar naar een themaweek voor de hemodialyse patiënten. In de nabije toekomst worden nog meer creatieve plannen uitgerold.