Professionals

Nefrovisie en de zorgprofessional

Nefrovisie ondersteunt professionals bij het optimaliseren van de zorg voor nierpatiënten. Dit doen wij onder andere door:

Wij werken daarbij samen met de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN), de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) Dialyse en Nefrologie, de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN).

Data uitgelicht

Nieuws

Agenda

Kwaliteitsregistratie

Nefrodata, voorheen Renine, is de Nederlandse kwaliteitsregistratie van patiënten met chronische nierziekten. De registratie bevat gegevens van chronische dialysepatiënten en patiënten met een functionerende donornier. Door kwaliteitsregistratie bewaken en bevorderen wij de kwaliteit van de zorg, houden wij deze transparant en ontstaat een beeld van hoe de patiënt zijn/haar ziekte ervaart.

Voor de registratie worden onder andere persoonlijke gegevens, medische gegevens en patiëntvragenlijsten (PROMs) gebruikt. De gegevens worden alleen na toestemming van de patiënt opgenomen. Gegevens worden regelmatig gecontroleerd.

PROMs

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn vragenlijsten die aan de patiënt worden voorgelegd en waarmee de door hen ervaren kwaliteit van leven en ziektelast in beeld komen. PROMs worden ingezet om een gesprek tussen zorgverleners en patiënt voor te bereiden. Door voorafgaande aan dit gesprek de vragenlijst in te vullen, krijgen alle voor de patiënt relevante klachten aandacht en kan gericht een behandelplan worden gemaakt.

Daarnaast zijn PROMs een maatstaf die gebruikt wordt bij de evaluatie van zorg. Hiertoe zijn de PROMs opgenomen in de kwaliteitsregistratie Nefrodata.

Kwaliteitsvisitatie

Om de kwaliteit van zorg te blijven monitoren, gebruiken dialysecentra in Nederland het kwaliteitssysteem dialyse. Dit kwaliteitssysteem bestaat uit:

  • toetsing van het beroepsinhoudelijk handelen (visitatie) en
  • toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem (accreditatie of certificering).

De visitatie wordt uitgevoerd door Visitatoren van de Plenaire Visitatie Commissie NFN – V&VN Dialyse & Nefrologie (PVC) op basis van het Normendocument Visitatie Dialysecentra. Nefrovisie biedt de PVC bij de kwaliteitsvisitaties secretariële en technische ondersteuning.

Overzicht dialysecentra

Op onze website houden wij een lijst bij van alle dialyselocaties in Nederland. Ook bieden wij een kaart aan waarbij de actuele dialysecapaciteit per dialyselocatie wordt weergegeven: de capaciteitskaart centrum-HD Nederland. Deze wordt wekelijks geactualiseerd door de dialysecentra.

Patiënten die op zoek zijn naar een dialysecentrum dat goed past bij zijn of haar wensen, verwijzen wij naar de keuzehulp Dialyse op Zorgkaart Nederland.

Nieratlas

De nieratlas is een website die de zorg en zorgkosten van mensen met nierziekten in kaart brengt. U treft er feiten en cijfers aan over bijvoorbeeld het gebruik van ziekenhuiszorg, medicatie en overige aandoeningen. De informatie is voor heel Nederland en per regio te zien. Cijfers zijn weergegeven in grafieken en op kaarten, zodat regionale verschillen naar voren komen. Alle gegevens zijn vergeleken met die van mensen zonder nierziekten, waardoor duidelijker wordt hoe hoog de ziektelast van nierpatiënten is.

Ga naar de nieratlas.