Overzicht dialysecentra

Op onze website houden wij een lijst bij van alle dialyselocaties in Nederland. Dialyselocaties die voldoen aan de beroepsinhoudelijke kwaliteitsvisitatie hebben hier het logo van PVC vermeld staan. De beroepsinhoudelijke kwaliteitsvisitatie van het Nederlandse kwaliteitssysteem dialyse wordt uitgevoerd door visitatoren van de Plenaire Visitatie Commissie NFN – V&VN Dialyse & Nefrologie (PVC).  

Op de capaciteitskaart centrum-HD Nederland wordt per dialyselocatie weergegeven hoeveel dialyseplaatsen beschikbaar zijn voor nieuwe dialysepatiënten. Deze wordt wekelijks geactualiseerd door de dialysecentra.

Patiënten die op zoek zijn naar een dialysecentrum dat goed past bij zijn of haar wensen, verwijzen wij naar de keuzehulp Dialyse op Zorgkaart Nederland.

Zijn er wijzigingen in dialyselocaties, dan kunt u dit doorgeven aan info@nefrovisie.nl.

Limburg Noord-Brabant Gelderland Overijssel Drenthe Groningen Friesland Flevoland Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland Zeeland