Nieuws

Landelijke cijfers over 2023 gepubliceerd

De nieuwste landelijke cijfers zijn sinds april beschikbaar via Nefrodata. In Nederland worden ruim 18.000 patiënten met nierfunctievervangende therapie behandeld. Het aantal patiënten met een functionerende donornier neemt jaarlijks toe, het aantal patiënten met chronische dialysebehandeling schommelt al een aantal jaar rond de 6.000 patiënten. Op onze website zijn bij ‘data uitgelicht’ een aantal kerngegevens beschikbaar. 

Naast gegevens over nierfunctievervangende therapie, bevat de registratie ook data over PROMs: vragenlijsten die aan de patiënt worden voorgelegd en waarmee de door hen ervaren kwaliteit van leven en ziektelast in beeld wordt gebracht. Het gebruik van PROMs zien we door de jaren heen stijgen. Het responspercentage op de PROMs-vragenlijst in 2023 is 50%, terwijl dit in 2020 36% was. Dat betekent dat de helft van de dialysepatiënten minstens één keer per jaar deze vragenlijst heeft ingevuld. De vragenlijst levert input voor het gesprek in de spreekkamer tussen patiënt en zorgverlener. Lees meer over de nieuwe tool voor het bespreken van PROMs-resultaten in de spreekkamer in ons artikel over het PRO-GUIDE project

Met de rapportagetool op Nefrodata is het mogelijk om in de landelijke statistieken zelf selecties naar onder andere soort therapie, geslacht en primaire diagnose te maken. Ook is het mogelijk om met de (zelfgemaakte) grafieken een rapport samen te stellen.  

Uitgebreidere analyses van de landelijke gegevens over nierfunctievervangende therapie staan beschreven in het Nefrodata jaarrapport. De laatste versie van het jaarrapport bevat gegevens tot en met 2022.