PROMs nefrologie: informatie voor patiënten

Op deze pagina kunnen patiënten informatie vinden over de PROMs nefrologie. Voor zorgprofessionals is een aparte pagina met veelgestelde vragen beschikbaar.


Bent u op zoek naar de online vragenlijst?

Heeft u van uw dialysecentrum een brief met toegangscode gehad?

Klik dan hier om naar de vragenlijst te gaan en vul de toegangscode in.


Hieronder vindt u antwoord op uw vragen over PROMs. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw dialysecentrum.

Wat zijn PROMs

PROMs is de Engelse afkorting voor vragenlijsten die worden gebruikt om uitkomsten van zorg bij patiënten te meten.

Er is een informatiefilm voor patiënten gemaakt. Deze kunt u hieronder bekijken.

Welke vragen bevat de PROMs-vragenlijst?

De vragenlijst bevat vragen over uw algemene kwaliteit van leven en over gezondheidsklachten die gerelateerd zijn aan uw ziekte.

Bekijk hier de PROMs-vragenlijst als PDF-bestand.

Hoe kan ik de vragenlijst invullen?

De PROMs-vragenlijst is alleen online in te vullen en is ook geschikt voor gebruik op tablets, smartphones en andere touchscreen-apparaten.

De vragenlijst kan zowel thuis als in het dialysecentrum ingevuld worden.

Kan ik de vragenlijst ook op mijn telefoon invullen?

Ja, dat kan. De vragenlijst is ook geschikt voor gebruik op tablets, smartphones en andere touchscreen-apparaten.

Hoe lang duurt het om de vragenlijst in te vullen?

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. U hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen. Als u stopt met invullen, kunt u op een later moment altijd weer verder gaan. De antwoorden die u gegeven heeft, blijven bewaard.

Kan ik de vragenlijst tijdens hemodialyse in het centrum invullen?

Ja, dit is mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld op een tablet of laptop. Verpleegkundigen kunnen helpen bij het invullen, maar mogen de vragenlijst niet invullen voor u.

Mogen familieleden of andere mensen uit mijn omgeving helpen bij het invullen?

Ja, familieleden of naasten kunnen helpen bij het invullen van de vragenlijst. Als u zelf geen computer of tablet heeft om de vragenlijst in te vullen, kunt u dit ook aan familie of naasten vragen.

Wat gebeurt er als ik de vragenlijst heb ingevuld?

U krijgt direct na het invullen een link om een overzicht van de gegeven antwoorden te downloaden. Ook kunt u uw e-mailadres invullen, zodat deze link naar uw e-mailadres gestuurd wordt. Uw e-mailadres wordt direct daarna weer verwijderd en niet bewaard.

Daarnaast wordt dit antwoordoverzicht ook naar uw dialysecentrum gestuurd. Daarmee is het toegankelijk voor uw arts of verpleegkundige om met u te bespreken.

Bekijk hier een voorbeeld van het antwoordoverzicht.

Met wie kan ik het antwoordoverzicht bespreken?

Het antwoordoverzicht kunt u bespreken met uw arts of verpleegkundige tijdens een jaarcontrole of polibezoek. Uw dialysecentrum zal u laten weten hoe dit in uw centrum geregeld is.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De antwoorden die u geeft, worden strikt vertrouwelijk verwerkt door Nefrovisie. De ingevulde vragenlijsten van u en andere patiënten geven het dialysecentrum een beeld van de geleverde kwaliteit van zorg. De resultaten uit uw dialysecentrum worden vergeleken met die in andere dialysecentra en weergegeven in een overzichtelijk rapport dat wordt aangeboden aan uw dialysecentrum.

Daarnaast ontvangt u een antwoordoverzicht dat u kunt bespreken met uw arts of verpleegkundige tijdens een jaarcontrole of polibezoek.

Ben ik verplicht om de vragenlijst in te vullen?

Nee, het is niet verplicht om de PROMs-vragenlijst in te vullen.

Hoe wordt mijn privacy beschermd?

De eerste vraag in de vragenlijst is een toestemmingsvraag. Daarin wordt gevraagd of u toestemming geeft om de antwoorden op te slaan in Renine en op die manier te delen met het dialysecentrum, zodat de antwoorden met een arts/verpleegkundige besproken kunnen worden. Als u geen toestemming geeft, kan de vragenlijst niet ingevuld worden.

Daarnaast zijn de volgende maatregelen genomen:

  • de website waar de vragenlijst ingevuld wordt is beveiligd;
  • nergens in het vragenlijstsysteem is te herleiden welke patiënt het betreft;
  • als u uw e-mailadres invult, wordt deze na het versturen van het antwoordoverzicht direct weer verwijderd;
  • u krijgt een unieke inlogcode. Via deze code weet Nefrovisie welk Reninenummer hoort bij de ingevulde vragenlijst.  Op deze manier kunnen artsen en verpleegkundigen de resultaten inzien.

Ik ben de uitnodigingsbrief met mijn toegangscode kwijt. Wat nu?

Als u de uitnodigingsbrief kwijt bent, kunt u aan uw dialysecentrum vragen om een nieuwe brief te printen.