Medisch Centrum Leeuwarden – locatie Súdhaghe

Dialysecentrum: Dialysecentrum MCL - locatie Súdhaghe
Renine: 14ANA
Bezoekadres: Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
Google Maps
Telefoon: 0513 - 65 66 81
Website:  www.mcl.nl