Nieuws

Wijzigingen in dataset Renine

Het programma Uitkomstgerichte Zorg en een update van de Klinische Parameters van de sectie Richtlijnen van de NFN hebben geleid tot wijzigingen in de dataset van Renine. De plannen voor aanpassingen zijn in de klinische vergadering van de NFN van 15 december 2022 gepresenteerd en geaccordeerd.

De registratie wordt uitgebreid met uitkomsten van zorg voor patiënten met chronische nierschade CKD stadium G4-G5 (CNS4-5). Daarnaast wordt de dataset voor dialysepatiënten gewijzigd. De nieuwe dataset is voor een belangrijk deel het resultaat van het programma Uitkomstgerichte Zorg, een initiatief van partijen uit het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg, dat uitgevoerd werd door het Zorginstituut. In dit traject heeft een werkgroep, waarin patiënten, professionals, ziektekostenverzekeraars en ziekenhuisorganisaties vertegenwoordigd waren, uitkomsten geselecteerd die relevant worden geacht voor kwaliteitsverbetering en ondersteunend kunnen zijn bij gezamenlijk besluitvorming. Naast aanpassingen die voortkwamen uit dit traject heeft de sectie Richtlijnen van de NFN de klinische parameters voor dialysepatiënten ook aangepast (Kwaliteitsindicatoren voor dialyse 2023). Ook deze zijn meegenomen in de aangepaste dataset.

De complete lijst van te registreren gegevens vindt u hier. In deze lijst is onderscheid gemaakt tussen verplichte en facultatieve uitkomsten. De verplichte uitkomsten zullen eenvoudig vanuit het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) aangeleverd kunnen worden. Voor de facultatieve uitkomsten moeten nog aanvullende stappen genomen worden om aanlevering vanuit het EPD mogelijk te maken. Pas als dit mogelijk is zal het aanleveren van deze gegevens verplicht worden gesteld.

Voor de dataset voor dialysepatiënten verwachten wij dat de dialysecentra de gegevens in de loop van 2023 aan gaan leveren. Om dit mogelijk te maken, worden dialysecentra en EPD-leveranciers deze maand geïnformeerd over wat dit voor de registratie van gegevens betekent. Het aanleveren van data voor de groep patiënten met CNS4-5 zal de komende 2 jaar nog facultatief zijn. De automatische aanlevering van de set CNS4-5 zal het komende jaar getest worden in een aantal ziekenhuizen. De kennis die tijdens deze testfase wordt opgedaan zal vervolgens gebruikt worden voor de landelijke implementatie. Als uw centrum mee wil doen aan de test, kunt u dit aangeven via renine@nefrovisie.nl.