Praktijkvoorbeelden

Gevonden resultaten: 3

Meten is weten, pijn en pijnbestrijding bij dialysepatiënten

Probleemstelling: Pijn bij dialysepatiënten, anders dan pijn bij het aanprikken van de AV fistel, is een onderschat probleem. Uit de schaarse literatuur blijkt dat 50% van de dialysepatiënten pijn heeft. Meer dan de helft van de aangegeven pijn is matig tot ernstig en vaak chronisch van aard (bestaat langer dan 3 maanden). Deze patiënten zijn at risk voor slapeloosheid en depressie. De populatie dialysepatiënten veroudert.... Lees verder »

Uitgestelde PD training

Probleemstelling: De keuze voor peritoneaal dialyse als beoogde behandeling hangt onder andere af van de mogelijkheid om de patiënt de noodzakelijke vaardigheden (zelfzorg) bij te brengen. Zeker bij patiënten die zich acuut presenteren met nierfalen is dit moeilijk in te schatten. Naast de ervaring van het behandelend team kunnen verschillende patiënt-gebonden factoren een succesvolle training in de weg staan. Belemmeringen kunnen zijn: - algemeen ziek zijn,... Lees verder »

Groepsconsulten tijdens dialyse: nuttig én leuk

Probleemstelling: Uit ervaring van de diëtisten van het Rijnland ziekenhuis blijkt dat hemodialysepatiënten de mondelinge theoretische informatie tijdens een consult onvoldoende kunnen begrijpen, onthouden en toepassen. Mogelijk komt dit doordat meer dan 76 % van de patiënten ouder is dan 65 jaar. Daarbij komt dat het dieet ingewikkeld is. De dieet compliance kan beter. De behandeling wordt door veel patiënten als langdurig ervaren. Bovendien hebben... Lees verder »