Toelichting

Voor verdere informatie en contact over visitatie en certificering kunt u contact opnemen met Hennie van IJzerloo en/of Heleen Boelens via visitatie@nefrovisie.nl

Voor verdere gegevens verwijzen we u naar de organisatiepagina.