Visie & Missie

Visie

Het kwaliteitssysteem van de dialyse is de basis voor de certificering van de centra. De zorgverzekeraars hanteren het HKZ-certificaat als inkoopcriterium voor de dialyse. Daarbij wordt de roep om inzicht in klinische performance en patiëntgerelateerde uitkomstindicatoren steeds luider. De toenemende eisen aan transparantie maken vernieuwing van het kwaliteitssysteem noodzakelijk. Dat is de opdracht van Nefrovisie voor de komende jaren. Daarnaast dient de registratie- en rapportagelast in de centra af te nemen door verder geautomatiseerde release van gegevens. Nefrovisie wil deze vernieuwing voortvarend en integraal aanpakken om zo de centra optimaal van dienst te kunnen zijn.

Missie

De missie van Nefrovisie is optimaal inzicht te verschaffen in klinische en patiëntgerelateerde uitkomsten van nefrologische zorg. Dat doet het bureau vanuit een neutrale en onafhankelijke positie. Het is onze ambitie om in 2020 een geïntegreerd kwaliteitssysteem nefrologie te ondersteunen dat voldoet aan de dan geldende normen en zich ook uitgebreid heeft tot de domeinen chronische nierschade en niertransplantatie. Kwaliteitsmeting is mede gebaseerd op objectieve, valide en relevante indicatoren. Vanuit wetenschappelijke richtlijnen is een beperkte set indicatoren vastgesteld die aansluit op internationale afspraken. Registratie in Renine inclusief toetsing van aangeleverde data maakt het mogelijk om de indicatoren af te leiden. Nefrologische centra kunnen hiermee beoordeeld worden op kwaliteit door een professionele visitatie gekoppeld aan HKZ-certificering. Patiënten en professionals hebben met adequate digitale technieken toegang tot kwaliteitsdata op individueel én op centrumniveau. Nefrovisie zal op een professionele en optimale wijze ondersteuning bieden om deze ambitie te realiseren.

Beleidsplan 2018-2020 Nefrovisie

Nefrovisie heeft de ANBI-status verkregen per februari 2014 (RSIN: 812008157).