Nieuws

Vaccinatie beschermt dialysepatiënten ook tegen omikronvariant van COVID-19

Landelijk daalt de incidentie van COVID-19 en de nu dominante variant van het virus, de omikronvariant, blijkt minder ziekmakend. De landelijke maatregelen zijn dan ook grotendeels losgelaten. Ook in de dialysepopulatie daalt het aantal infecties en is er sprake van een milder verloop.

In de periode vanaf december 2021 zijn 747 COVID-19-infecties geregistreerd in Renine. In 16% van de gevallen was een ziekenhuisopname noodzakelijk, in de voorgaande periode lag dit nog op 42%. Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport op basis van de meest recente gegevens. Het rapport van de maand mei vindt u hier. In dit rapport tonen we achtereenvolgens gegevens over de incidentie en de uitkomsten van COVID-19 in de dialysepopulatie, de vaccinatiestatus en de effecten van vaccinatie op uitkomsten.

Bescherming door vaccinatie

De vaccinatiegraad in dialysepatiënten is hoog, naar schatting is 93% van de patiënten gevaccineerd. Vaccinatie blijkt het risico op het oplopen van COVID-19 te verlagen. In de periode mei-november 2021 was de kans op een infectie ruim 60% lager in patiënten met ten minste één vaccinatie vergeleken met de niet-gevaccineerde patiënten. Ook in de periode met de omikronvariant (vanaf december 2021) is er bescherming op het krijgen van COVID-19, een 50% lager risico. Daarnaast zien we in beide perioden gunstige effecten op het risico op ziekenhuisopnames, sterfte t.g.v. COVID-19 en totale sterfte.

COVID-19-registratie voorlopig gecontinueerd

Al vroeg in de pandemie is gestart met het registreren van COVID-19-infecties in Renine, later uitgebreid met registratie van vaccinaties. Hiermee konden we steeds de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de dialysepopulatie inzichtelijk maken. Nu de impact van COVID-19 minder groot is geworden, komt logischerwijs de vraag naar boven hoelang het nodig is om door te gaan het registreren van deze gegevens. Er zijn echter nog steeds reële zorgen over een opleving in het najaar en de mogelijkheid van de opkomst van nieuwe virusvarianten. Er is dan ook besloten voorlopig de COVID-19-registratie te continueren. In het najaar zal dit opnieuw worden geëvalueerd. Nefrovisie stopt voorlopig wel met de maandelijkse COVID-19-rapportages. Uiteraard worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Na de zomer zal een update worden gegeven van de stand van zaken.