Nieuws

Themaboek “Trends in nierfunctievervanging in Nederland”

Nefrovisie heeft in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) een themaboek uitgebracht waarin enkele trends in nierfunctievervangende therapie in Nederland worden  beschreven. In Renine worden gegevens verzameld van de dialysepopulatie en de NTS verzamelt informatie over niertransplantaties, donoren en wachtlijsten. Voor deze publicatie zijn deze informatiebronnen samengebracht.

De publicatie bevat gegevens tot en met 2020 en deels tot en met juni 2021. Een aantal onderwerpen wordt extra belicht, namelijk niertransplantaties, nierfunctievervanging bij de oudere patiënt en de effecten van de COVID-19-pandemie op patiënten met nierfunctievervangende therapie.

 

Fysieke exemplaren van het themaboek zijn verzonden aan dialysecentra en andere organisaties in de nierzorg. De digitale versie is hier beschikbaar.

Uitgebreidere analyses en duiding van de gegevens in Renine zijn beschikbaar in het Renine jaarrapport. Dit rapport is gebaseerd op data tot en met 2020.