Nefrovisie en de AVG

Nefrovisie heeft haar privacybeleid herzien naar aanleiding van het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij nodigen u uit hiervan kennis te nemen. Om uw privacy te waarborgen houden wij ons aan de wet- en regelgeving rondom persoonsgegevens; wij verwerken deze uitsluitend als dat strikt noodzakelijk is. U heeft het recht uw persoonsgegevens... Lees verder »