Nieuws

Samenwerkende Kwaliteitsregistraties publiceren eerste IMPACT rapport

Landelijke kwaliteitsregistraties werken binnen het initiatief Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) samen aan continue verbetering van kwaliteitsregistraties, onder andere door het delen van kennis en ervaring, het herbruikbaar maken van data en het reduceren van registratielast. Deze ambities zijn vastgelegd in een actieplan. Binnen de SKR hebben tien kwaliteitsregistraties, waaronder Nefrovisie,  de handen ineengeslagen. Samen hebben zij in kaart gebracht wat de impact is geweest van de COVID-19 pandemie en van de beleidsmaatregelen die zijn genomen om de druk op de zorg tegen te gaan.

Binnen zes domeinen is er onderzoek gedaan: acute zorg, oncologische zorg, orthopedische zorg, cardiovasculaire zorg, electieve zorg en chronische zorg. Aan de hand van de data uit acht landelijke kwaliteitsregistraties konden onderzoekers voor een breed scala aan diagnoses en behandelingen vaststellen hoeveel patiënten in eerdere jaren zijn gediagnosticeerd en behandeld versus hoeveel patiënten tijdens de coronapandemie zijn gediagnosticeerd en behandeld. Daarmee wordt bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt of tijdens de corona-uitbraak de wachttijd tussen diagnose en behandeling langer is geworden en of er in deze periode minder patiënten zijn behandeld dan voorheen.

De resultaten zijn gebundeld in dit rapport: het SKR IMPACT Report. Het bestuur van de SKR (waarin prof. dr. Marc Hemmelder, bestuurslid NFN, voorzitter sectie registratie, de Nefrologie vertegenwoordigt) hoopt dat dit rapport aanleiding geeft tot verder onderzoek naar de effecten van COVID-19 op reguliere zorg. Het rapport laat zien waarom het real-time volgen van wat er in de zorg gebeurt zo belangrijk is. Niet alleen nu, maar ook straks.

Zie www.skr-zorg.nl