Renine

Renine bestaat al sinds 1986. Om een begin te maken met deze registratie werd informatie van de ERA-EDTA en Eurotransplant gebruikt als basis. De Renine database bevat informatie over patiënten die in Nederland zijn behandeld met een niet-experimentele, chronische nierfunctievervangende behandeling. De gegevens in Renine gaan helemaal terug tot 13 februari 1964, toen voor het eerst een dialysepatiënt in Nederland geregistreerd werd. In eerste instantie is Renine door de beroepsgroep opgericht om informatie te leveren die een goede planning van de dialysecapaciteit mogelijk maakte en die bijdroeg aan het kwaliteitsbeleid in de dialysecentra. Nefrovisie ziet Renine als een belangrijk instrument om de kwaliteit van geleverde zorg te bewaken, verbeteren én transparant te maken. Professionals, patiënten, verzekeraars en de overheid vragen hierom.

Registratie

Renine (Registratie Nierfunctievervanging Nederland) is de registratie van alle patiënten in Nederland met een nierfunctievervangende behandeling. Nefrovisie verzamelt de data voor Renine en koppelt deze terug naar de dialysecentra. Recentelijk is Renine vernieuwd. Dit is gedaan in samenspraak met de sectie Registratie van de Nederlandse federatie voor Nefrologie (NFN) en met de stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ) als uitvoerder.

In Renine wordt semi-continue data verzameld van patiënten die chronische nierfunctievervangende therapie ondergaan. Dit houdt in dat het systeem het hele jaar door de kwaliteit meet. Vanaf 1 januari 2016 zijn de centra verplicht om een grotere set klinische gegevens aan te leveren. Hieruit kunnen indicatoren worden afgeleid. Dit is besloten door de NFN met steun van V&VN, Nierpatiënten Vereniging Nederland en Nefrovisie. De aanlevering van gegevens aan Renine is verplicht voor de certificering van de centra. De gegevens uit Renine worden gebruikt bij de visitatie van de centra om een gedetailleerd beeld te verschaffen over de dialysebehandeling.