Nieuws

Rapportage indicatoren chronische nierschade

Zorginstellingen rapporteren jaarlijks de kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade. Deze kwaliteitsindicatoren zijn gezamenlijk vastgesteld door patiëntenvereniging NVN, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder voorzitterschap van Nefrovisie. Het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens is wettelijk verplicht. De indicatorgegevens zijn openbaar en beschikbaar via zorginzicht.nl en kiesbeter.nl. Publicatie van deze informatie heeft tot doel de transparantie over de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Nefrovisie analyseert ieder jaar de door de zorginstellingen aangeleverde indicatoren. Het rapport over 2020 is hier beschikbaar.