Programma Verdiepingscursus voor ervaren auditoren

De interne auditoren zijn al weer enige tijd geleden opgeleid. Iedereen heeft zo zijn eigen weg gevonden in de aanpak. Tijdens onze cursussen krijgen wij vaak signalen dat de aanpak van de audits na een tijd minder gaat opleveren. De auditoren hebben een bepaalde werkwijze, vaak is die wat eenzijdig geworden. Daarom heeft Nefrovisie een verdiepingscursus ontwikkeld, waarbij de uitgangspunten vernieuwd worden. Na de cursus kunnen de auditoren weer vol aan de slag om met enthousiasme de diepgang en effectiviteit van de audits te laten opbloeien.

Er is momenteel geen Verdiepingscursus voor ervaren auditoren gepland. Uw interesse voor een volgende Verdiepingscursus kunt u kenbaar maken via een mail naar opleidingen@nefrovisie.nl.

Doel
Vernieuwen en aanscherpen van de kennis en vaardigheden van auditoren.

Doelgroep
Ervaren auditoren van verschillende dialyseafdelingen uit het land die indertijd een basiscursus hebben gevolgd.

Leerdoelen
Na de cursus bent u in staat om:

 • Observatie audit en tracer audit in te zetten
 • Ontwikkelde gewoontes effectief in te zetten dan wel los te laten
 • Nieuwe vragen te formuleren
 • Het HKZ-schema te interpreteren richting de audits
 • Op positieve en constructieve wijze te rapporteren.

Opzet
In een ervaringsgerichte aanpak geven we vernieuwd de aanpak van audits weer; daarnaast oefenen we een aantal lastige situaties. Het geheel wordt afgestemd op de ervaringen en wensen van de deelnemers.

Programma        

 • Opmaat, werkwijze en toelichten programma
 • Vragen inbrengen naar aanleiding van de ervaringen van de deelnemers
 • De auditaanpak, doelen en werkwijze – vernieuwen uitgangspunten
 • Observatie-audit en traceraudit
 • Oefenen van audits d.m.v. rollenspelen
 • Rapporteren van de audits


Duur: 1 dag,  datum nog niet bekend
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 10
Kosten: € 250,- (inclusief cursusmateriaal)
Voorbereiding en studiebelasting: 0 uur
Accreditatie: accreditatie is aangevraagd. Accreditatiepunten: 6.
Diploma: certificaat van deelname.
Inschrijving: u kunt zich via het aanmeldformulier inschrijven zodra de inschrijving start
Van toepassing zijn de Voorwaarden opleidingen Nefrovisie.