Nieuws

Predicaat ‘Goed voorbeeld’

Bij de visitatie van een dialysecentrum kan het predicaat ‘Goed voorbeeld’ worden toegekend aan een onderdeel van het zorgproces. De goede voorbeelden worden gedeeld door Nefrovisie zodat centra van elkaar kunnen leren. 

Een aantal goede voorbeelden is al gepubliceerd op onze website bij ‘Praktijkvoorbeelden’. Dit zal worden uitgebreid met nieuwe praktijkvoorbeelden.  

Daarnaast komt er een overzicht van alle ‘Goede voorbeelden’ dat gekoppeld wordt aan het normendocument. Dit in het kader van leren van elkaar. Als een centrum zoekend is hoe ze een norm in de praktijk vorm kunnen geven, kan dit centrum contact opnemen met het centrum dat hier een goed initiatief voor heeft opgezet en daar het predicaat ‘Goed voorbeeld’ voor heeft ontvangen. 

Er wordt nog nagedacht wat de beste vorm is voor het overzicht. Het moment van publicatie is nog niet bekend. Het overzicht zal worden verspreid via de website van Nefrovisie en per mail naar de dialysecentra.