Historie

De sector nierziekten gebruikt al meer dan dertig jaar kwaliteitsstandaarden en een integraal kwaliteitssysteem. Een overzicht van de belangrijkste mijlpalen in de historie.

1985

De toenmalige Dialyse Groep Nederland (DGN) richt een Kwaliteitscommissie op. Deze commissie ontwikkelt de Nederlandse Kwaliteitsstandaarden voor Dialysebehandeling.

1986

De Registratie Nierfunctie-vervanging Nederland (Renine) begint met het verzamelen van gegevens over nierpatiënten. De registratie is aanvankelijk voornamelijk bedoeld als planningsinstrument voor de dialysecapaciteit. Dialysezorg valt dan nog onder de Wet Ziekenhuis Voorzieningen (WZV). Renine ontvangt daarom overheidssubsidie.

1996

De Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) stelt een Visitatiecommissie in. Aanvankelijk visiteren alleen de nefrologen de dialyseafdelingen, later gaan ze dat samen met dialyseverpleegkundigen doen.

1996

In 1996 wordt ook de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) opgericht. HKZ ontwikkelt uniforme kwaliteitsstandaarden voor de gezondheidszorg, gekoppeld aan de ISO-9001 normering: de HKZ-certificatieschema’s.

1999

Het eerste HKZ-certificatieschema voor de dialyse verschijnt. Dit schema wordt regelmatig aangepast aan moderne inzichten en de veranderende ISO-normering. De zorgverzekeraars hanteren sinds 2006 het HKZ-certificaat als dé inkoopindicator voor dialysezorg.

2003

Mei 2003: Het Hans Mak instituut (HMi) wordt opgericht met als opdracht het kwaliteitssysteem voor de dialyse verder te ontwikkelen. De dialysecentra betalen daar een jaarlijkse bijdrage per patiënt voor. De belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht.

2003

Het HMi-bureau ondersteunt twee belangrijke commissies: DiaVisie (visitatie) en de Kwaliteits-commissie van de NFN (richtlijnen en registratie). Ook regelt het HMi de financiering van de zelfstandige stichting Renine. Renine houdt kantoor in Rotterdam, bij het Erasmus MC.  

2008

Renine houdt vanaf nu kantoor in Leiden, bij de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

2011

Juni 2011: Dr. Els Boeschoten, die het HMi door de pioniersfase heengeleid heeft, wordt opgevolgd door drs. Ria Koppejan. Zij zet een koerswijziging van het HMi in om beter voorbereid te zijn op de vragen van deze tijd. Ze onderzoekt ook de mogelijkheden van een fusie met Renine.

2012

December 2012: HMi verhuist vanuit Naarden naar Utrecht en neemt haar intrek bij Dianet.

2014

1 januari 2014: Het onafhankelijke kwaliteitsinstituut voor de nefrologie heet voortaan ‘Nefrovisie’ en ontstaat uit de fusie van HMI, DiaVisie en Renine. Renine blijft initieel gevestigd bij de NTS in Leiden. Dr. Marc Hemmelder is de nieuwe uitvoerend bestuurder. Het bestuur heeft inmiddels de vorm van one tier board.

2015

15 december 2015: Renine verhuist van Leiden naar Utrecht. De database wordt nog steeds gehost bij NTS in Leiden.

2016

29 februari 2016: Een nieuw HKZ-schema verschijnt. Deze versie is – meer dan de voorgaande schema’s – gericht op risicobeheersing en uitkomsten van de zorg.

2016

8 april 2016: Nefrovisie verhuist naar Moreelsepark 1 in Utrecht.

2016

31 augustus 2016: De database van Renine verhuist van de NTS in Leiden naar Stichting IVZ in Houten.  

2017

Anno 2017 zijn alle dialysecentra HKZ-gecertificeerd.