Opleidingen

Binnen de taakstelling van Nefrovisie is het opleiden van professionals in de nefrologie opgenomen voor zover dit ondersteunend is aan de scope van Nefrovisie: richtlijnen, registratie en visitatie. In eerste instantie is gekozen voor het ondersteunen van de elementen op het gebied van kwaliteitsmanagement. De opleidingen worden ontwikkeld op basis van vragen vanuit de instellingen. De opleidingen worden budgetneutraal aangeboden.

Binnen de sector wordt gewerkt met accreditatie van opleidingen en training waardoor medewerkers kunnen aantonen dat zij voldoende nascholing volgen.

De opleidingen die Nefrovisie aanbiedt, zijn zo mogelijk geaccrediteerd.

Op dit moment worden de volgende opleidingen aangeboden:

Op al onze opleidingen zijn de Voorwaarden opleidingen Nefrovisie van toepassing.