Thema: PROMs

Na een grondige voorbereiding in de afgelopen jaren, in goede samenwerking met de Nierpatiënten Vereniging Nederland, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie en de afdeling Klinische Epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), bieden we vanaf vandaag PROMs voor dialysepatiënten aan.

Voor Nefrovisie en haar partners is de spannende ontwikkel- en studiefase achter de rug. Nu komt het aan op de implementatie en daar ligt nog wel een uitdaging. Zowel voor de patiënten als de zorgverleners zal het spannend zijn om PROMs te gaan toepassen in het behandeltraject. Alles wat nieuw is, moet wennen. Wij zien dat proces overigens met vertrouwen tegemoet.

In deze themanieuwsbrief lichten we achtergronden van de PROMs toe. Lees het boeiende interview met Wim Sipma, behalve ervaringsdeskundige nu ook onderzoeker op het gebied van PROMs. Esmee van der Willik licht een tipje van de sluier op over de eerste resultaten uit de pilot die in 2016-2017 is uitgevoerd. Martijn Leegte van Nefrovisie geeft uitleg over de werkwijze die toegepast gaat worden.

We hopen dat we u hiermee een goede indruk geven van de uitdaging die ons allen staat te wachten.

Tot slot verwijs ik u graag naar het recent uitgekomen jaarverslag 2017 van Nefrovisie. Daarin vindt u informatie over onze overige activiteiten in het afgelopen jaar.
Ik wens u veel leesplezier en mocht u adviezen of tips voor Nefrovisie hebben, schroom dan niet om ons dat te laten weten via info@nefrovisie.nl.

Marc Hemmelder
uitvoerend bestuurder Nefrovisie