Visitaties efficiënter georganiseerd met ADAS

Bijna een jaar geleden begon Nefrovisie met het gebruik van ADAS, een online platform voor kwaliteitsvisitaties. In ADAS vindt nu zowel de voorbereiding als de verslaglegging van de visitaties plaats. Nefrovisie ondersteunt zowel de dialysecentra als de leden van de plenaire visitatiecommissie (PVC) hierbij.

Eind augustus 2015 was DC ’t Gooi het eerste dialysecentrum waar de visitatie volledig met behulp van ADAS werd voorbereid: voor hun vervolgbezoek zijn de benodigde documenten via een beveiligde verbinding geüpload naar ADAS. Bij hercertificeringen worden ook de vragenlijsten –voorheen nog op papier – online ingevuld. Alle door het centrum aangeleverde informatie is beschikbaar voor de visitatoren, die ook de verslagen in ADAS schrijven. ADAS is daarmee een centraal platform geworden voor visitaties. De PVC en Nefrovisie hopen hiermee een efficiëntieslag te behalen in vergelijking met de oude systematiek.

Het werken met ADAS is voor alle betrokkenen even wennen, zoals dat bij ieder nieuw systeem het geval is. Gelukkig voorzien de gebruikers Nefrovisie continu van voldoende feedback. Dat helpt ons om het systeem beter in te richten. Bugs en foutmeldingen worden altijd bij de ontwikkelaar van ADAS gemeld en over het algemeen snel opgelost. Helaas zijn er ook zaken die meer tijd vragen. Zo hebben veel visitatoren moeite met de ingebouwde tekstverwerker die voor de verslaglegging wordt gebruikt; kopiëren of plakken vanuit Word werkt bijvoorbeeld niet in alle browsers. Met de komst van een nieuwe ADAS-versie, eerder deze maand, is dit probleem opgelost. De nieuwe versie is geoptimaliseerd voor gebruik op tablets, waardoor het systeem gemakkelijker al tijdens de visitaties gebruikt kan worden.

Screenshot ADAS
De vragenlijst voor kerngegevens in de nieuwe lay-out van ADAS

Op de punten waar ADAS onvoldoende aansluit bij de door Nefrovisie gewenste werkwijze, kan de ontwikkelaar eventueel maatwerk leveren. Nefrovisie is ervan overtuigd dat ADAS ook mogelijkheden biedt die op dit moment nog nauwelijks bij ons bekend zijn, maar die van meerwaarde kunnen zijn voor de visitaties. Samen met enkele leden van de PVC onderzoeken we daarom hoe de functionaliteiten in de toekomst ingezet kunnen worden, zodat ADAS de PVC en Nefrovisie helpt om de visitaties nog efficiënter te organiseren. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vragen kunt u stellen aan Martijn Leegte


Lees het volgende artikel uit deze Themanieuwsbrief: Dataverificatie Renine (door Marc Hemmelder)