Vernieuwing van de registratie:
samen zaaien, samen oogsten

FransVanIttersum_webDr. Frans van Ittersum, voorzitter van de sectie Registratie van de NFN, legt uit waarom vernieuwing van de registratie nodig is en wat dat moet opleveren voor de dialysecentra.

Frans van Ittersum is een drukke baas. Behalve hoofd van drie dialysecentra in Amsterdam en Amstelveen is hij onder andere bestuurslid van Nefrovisie en hoofd van de sectie Registratie van de Nederlandse federatie voor Nefrologie (NFN). Vernieuwing van de registratie, om te beginnen in de dialysecentra, is op dit moment een belangrijke missie van die sectie.

De centra hebben half september van de NFN te horen gekregen dat ze vanaf 1 januari 2016 meer data verplicht moeten gaan aanleveren aan Renine. Waarom is dat?

“De indicatoren uit Renine Plus zijn al in 2010 toegevoegd aan de registratie, maar nog niet alle dialysecentra leveren ze aan. We gaan dit nu als start van het vernieuwingsproject per 1 januari 2016 verplicht stellen. Ondertussen gaan we verder met het ontwikkelen van de registratie. Er komen meer indicatoren en de rapportage naar de centra zal verbeterd worden. Uit een goede registratie kun je bruikbare indicatoren afleiden voor de kwaliteit van zorg. Alle partijen hebben baat bij die transparantie. Niet alleen de overheid, de verzekeraars en de patiënten, maar zeker ook de zorgprofessionals. Het thema registratie speelt daarom momenteel breed in de gezondheidzorg. Wij hebben ervoor gekozen om niet helemaal opnieuw te beginnen, maar Renine uit te bouwen. Dat gaan we gefaseerd aanpakken.”

Is dit nu een project van Nefrovisie of van de NFN?

“De keuze hoe er vernieuwd gaat worden, komt uit de NFN. De Klinische Vergadering heeft een advies goedgekeurd waarin het hele traject beschreven staat. Nefrovisie voert het project uit, met de stichting Informatie Voorziening Zorg als partner. Twee leden van de NFN zitten in het bestuur van Nefrovisie en kunnen zo toezicht houden op de uitvoering. De fusie die heeft geleid tot het ontstaan van Nefrovisie heeft voor deze aanpak de weg vrijgemaakt. De sectie Registratie van de NFN is inmiddels omgevormd tot een breed multidisciplinair platform. Behalve nefrologen zitten daar ook deskundigen op het gebied van epidemiologie en registratie in en vertegenwoordigers van de patiënten en de verpleegkundigen. Die verbreding zal straks leiden tot indicatoren die breed door het veld worden gedragen.”

De rapportage vanuit Renine naar de centra wordt ook vernieuwd. Hoe gaat dat eruit zien?

“Ik stel mij voor dat er een online rapportagetool komt waarin de centra uitgebreid én gebruiksvriendelijk hun eigen resultaten kunnen zien en vergelijken met landelijke gegevens. Ook de data-aanlevering gaat veranderen. Op dit moment werken sommige centra met Diamant en andere niet. Het is de bedoeling dat op termijn gegevens vanuit meerdere bronnen, ook vanuit ziekenhuis-brede EPD’s, probleemloos kunnen worden aangeleverd. Maar voorlopig werken we met de Diamant-koppeling waar mogelijk en zullen we de overige centra zo goed mogelijk faciliteren om hun data aan te leveren. We willen snel op beperkte schaal een voorproefje van de nieuwe rapportage laten zien, met de cijfers van 2014 als basis. Ik hoop op de Klinische Vergadering in Papendal in december al iets te kunnen presenteren.”

Hoe zit het met de verhouding ‘lasten’ en ‘lusten’ voor de centra?

“Op de korte termijn kan het voor de centra wat extra werk geven, daar ben ik eerlijk in. Je moet eerst zaaien om te kunnen oogsten. We zijn ons ervan bewust dat een goede communicatie over de veranderingen heel belangrijk is. Als we samen met de centra investeren in deze onontkoombare vernieuwing, zullen we iets terugkrijgen waar we allemaal wat aan hebben. Daar ben ik van overtuigd!”

Interview: Afke Hielkema

Meer informatie: Lara Heuveling


Lees het volgende artikel uit deze Themanieuwsbrief: Vernieuwing Renine (door Marc Hemmelder)